تبلیغات
کانگ فو توآ 21 شهرستان اسکو - 59 نکته دربارة امام زمان (ع)

نکته 1:                                 ایمان به غیب

   « ذلک الکتاب لا ریب فی هدیً للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون »  (بقره آیه 2و3 )

     بر طبق این آیه شریفه ایمان به غیب نخستین صفت ممتاز و مهم متقین است.

ایمان به غیب یعنی چه؟ در پاسخ به این پرسش گروه متعددی از مفسران قرآن و محدثان شیعه و سنّی ایمان به حضرت مهدی (ع) را از روشن ترین افراد و مصادیق ایمان به غیب می دانند.

      جابر بن عبدالله انصاری ـ از اصحاب پیامبر خدا ـ نقل میکند که آن حضرت ضمن یاد کرد نام دوازده امام (ع) به حضرت مهدی(عج) و دوران غیبت ایشان اشاره کرده و فرموده :

«  خوشا به حال آنان که در زمان غیبت او شکیبا باشند ؛ خوشا به حال آنان که بر محبت آن حضرت پا برجا و استوار بمانند، آنان همان کسانی هستند که خدا در قرآن با عنوان «ایمان آورندگان به غیب» ازآنان یاد کرده و آنان حزب خدایند و حزب خدا پیروز است. »

    بر طبق این روایت و روایات مشابه ، اعتقاد به امامت حضرت مهدی ایمان به غیب است.

 

نکته 2:                                      نعمت یافتگان

      نعمت در لغت به معنای روزی،مال،بخشش،احسان،شادمانی،لذت و توانگری است.

هر یک از ما در نماز های شبانه روزی خود بارها می گوییم :

                    «   صراط الذین أنعمت علیهم   »

   به راستی خداوند به چه کسانی نعمت داده و راه آنان چه ویزگی هایی دارد؟ خداوند در آیه 69 سوره نساء به این پرسش پاسخ داده است :

 «  و کسانی که از خدا و پیامبرش اطاعت کنند در زمرة کسان خواهند بود که خدا بدیشان نعمت داده ، با پیامبران ، صدیقان ،شهیدان و صالحانند و آنان چه خوب دوستان و همدمانی هستند .»

       بدین ترتیب خداوند در این آیه آنان را که مشمول نعمت او قرار گرفته اند ،معرفی نموده است.بر طبق روایات متعدد ، اهل بیت (ع) و از جمله حضرت مهدی (عج) از مصادیق این آیه است و در زمرة کسانی قرار دارد که خداوند آنان را ارجمند شمرده و بدانها نعمت داده است. این روایات در آثار بعضی از دانشمندان اهل سنت نیز آمده است.

    بنابراین ، انسان همواره باید بکوشد تا گام در راه امام زمان نهد و در زمرة کسانی قرار گیرد که با گام هایی استوار در حرکتند.

 

نکته 3 :                         پیروزی حق بر باطل

    خداوند انسان را آزاد و با اراده و اختیار آفرید؛آدمیان می توانند به گونه ای زندگی کنند که آرامش،عدالت ، فداکاری،درستی و فضیلت های اخلاقی در جامعه استوار گردد ومی توانند طوری به زندگی خود ادامه دهند که ستمگری،تبعبض و رذلیت های اخلاقی نمایان گردد.اما از دیدگان قرآن این روند ادامه نخواهد یافت و خداوند روزگاری دین حق را بر اندیشه های باطل غلبه خواهد داد و حق را بر باطل پیروز خواهد کرد.خداوند متعال می فرماید:

   «  اوست که پیامبر خود را با راهنمایی به راه راست فرستاد تا آن را بر همه دین ها چیره گرداند. هر چند مشرکان خوش نداشته باشند.» (سوره های توبه(33)،فتح(28) صف(9) . )

    از خود این آیه با صرف نظر از روایات استفاده می شود که تاریخ بشریت در آینده شاهد شکست تمامی ادیان و پیروزی و حاکمیت مطلق دین اسلام خواهد بود؛و از آنجا که این چنین چیزی در دوران رسالت پیامبر اتفاق نیفتاده،بی گمان این پیروزی مربوط به آینده تاریخ بشر خواهد بود .در اینجا این پرسش رخ می نماید که این غلبه حق بر باطل چه زمانی فرا خواهد رسید؟

   بابررسی روایات متعددی که محدثان بزرگ شیعه وسنی درتفسیرآیه روایت کرده اند به روشنی می توان به پاسخ این پرسش دست یافت. روایات فراوانی این پیروزی بزرگ را در زمان ظهور حضرت مهدی ـ اواحنا فداه ـ می دانند.   

 نکته 4:                                بقیه الله

حضرت مهدی (عج) ذخیره خدا در زمین است،برطبق روایات متعددی که عالمان شیعه و سنی نقل کرده اند، واژه «بقیه الله » در قرآن به آن حضرت اشاره دارد ؛ خداوند می فرماید:

     «بقیه الله برای شما مردم اگر مومن باشید از هر چیز وهر کس بهتر است»هود (86)

     کلینی در اصول کافی نقل می کندمردی از امام صادق(ع) در باره قائم (ع) پرسید که آیا می توان به هنگام سلام دادن او را «یا امیرالمومنین » خطاب کرد ؟ امام صادق (ع)فرمود:« نه! این اسمی است که خداوند به امیرالمومنین علی (ع) داده است.»پرسید : فدایت شوم ، به هنگام سلام دادن به او چه بگوییم ؟ فرمود : «همه بگویید السلام علیک یا بقیه الله.» سپس امام این آ یه را تلاوت کرد :

                                      «بقیتُ الله خیر لکم اِن کنتم مؤمنین»

  در روایت دیگری در این باره چنین آمده است :

« بقیه الله ، یعنی مهدی که پس از گذشت این دوران خواهد آمد وزمین را از عدل و قسط پر خواهد کردهمان گونه که از ظلم و جور پر شده باشد . »

 

    

 

نکته5:        نزول عیسی از آسمان و اقتدای وی به حضرت مهدی (عج)             

      محدثان بزرگ اسلام ، بر طبق روایات متعددی که از پیامبر خدا (ص)نقل شده ، اتفاق نظر دارند که به هنگام قیام امام عصر (عج)حضرت عیسی از آسمان فرود می آید و در نماز به او اقتدا می کند . تعداد این روایات به اندازه ای زیاد است که گروهی آن را متواتر دانسته اند ؛ یعنی روایات رسیده دربارة  نزول عیسی از آسمان و اقتدای وی به امام زمان از این قبیل است.

    برخی از این روایات در تفسیر این آیه شریف آمده است :

           «هیچ کس از اهل کتلب نیست مگر آن که پیش از مرگ وی ایمان خواهد آورد و روز قیامت او بر آنان گواه خواهد بود »  نساء(59) 

  برطبق روایات رسیده در تفسیر این آیه شریف حضرت عیسی از آسمان فرود می آید

و به امام زمان اقتدا می کند و همه یهودیان به عیسی ایمان می آورند .

 

 

 

 

 

نکته 6 :                                  حکومت صالحان

   انسان ها همواره آرزو داشته اند که روزی ریشه های ستم و ستمگری خشکیده شود وبه جای فریب، دروغ، باطل وظلم،صداقت،حقیقت ،درستی و شایستگی به حکومت رسد. قرآن با سخنانی روشن ، و قاطع نوید میدهد که باطل و ستمگری در جهان پایدار نخواهد ماند ودر نهایت از زمین رخت برخواهد بست:

      «همانا ما بعد از ذکر در زبور نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد و این سخن ابلاغ روشنی است برای عبادت کنندگان.»انبیا (105ـ106)

      این آیه به روشنی نشان می دهد که در آینده بندگان صالح خدا بر زمین حکومت خواهند کرد ‍.

    خداوند با این بشارت بزرگ روح امید را در اعماق جان های مؤمنان می دمد و در آنها انگیزه برای رسیدن به روز موعود را پدید می آورد . اکنون سؤال مهم آن است که این بساط ستم و باطل در چه زمانی و به دست توانای چه کسی برچیده خواهد شد و حکومت صالحان استوار خواهد گشت؟در پاسخ به این سؤال باید گفت : بی گمان برپایه روایات اسلامی این نوید بزرگ الهی جز در روزگار حضرت مهدی به وقوع نخواهد پیوست. از امام باقر (ع) در این باره چنین روایت کرده اند:

    « بندگان شایسته خدا که زمین را به میراث خواهند برد و صاحب آن خواهند شد حضرت قائم آل محمدو یاران اوهستند. »

نکته7 :                             استوار سازی عدالت

    « بدانید که خداوند زمین را پس از مرگش زنده خواهد کرد. »حدید (17)

  در روایتی در تفسیر این آیه شریف ، امام محمد باقر فرمود :

         «... خداوند با ظهور مهدی (ع) زمین را زنده خواهد کرد؛بدین سان که حضرت در زمین عدالت را اجرا میکند و در نتیجه زمین حیات می یابد و اهل زمین نیز پس از مرگ حیات می یابند »

     برپایه روایات مختلف،جامعه و زمینی که عدالت در آن پا برجا نباشد ،به کالبد  بیجانی می ماند که نه تحرکی دارد نه نشاطی،و هیچ گونه خیر و برکتی از آن بر نمی خیزد و نمی تواند زمینه خوشبختی و سعادت انسان را فراهم آورد . در این آیه شریفه هم زمین و هم اهل زمین آنگاه که مردم در آن به ستمگری ،کفر، ناسپاسی و الحاد روی آورند،مرده انگاشته شده و حرکت و قیام امام زمان که در زمینِ پر از جور وستم ،روح عدالت را خواهد دمید به حیات و نشاط زمین تشبیه شده است.

 

 

 

 

 

نکته 8 :                      اوصاف یاران حضرت مهدی (عج)

 

    یاوران مهدی مؤمنانی هستند که ایمان در اعمق دلهایشان ریشه دوانیده و تار وپود  وجودشان را فرا گرفتهاست. آنان طعم شیرین ایمان را چشیده و چهره دلپذیر و نورانی مهدی را دیده واز ژرف های دل وجان به او گرویده اند. آن پولادین مردان،زیر بیرق مهدی بر دشمنان خدا می تازند و انبوه ستمکاران،منحرفان،قدرت پرستان وفریب کاران را به خاک سیاه می نشانند ودر این راه از سرزنش ملامت گران نهراسیده و زمینه حکومت خورشید آل محمد (ص) را فراهم می آورند.

 

 

 

 

 

 

 

 

نکته9:                                       تحقق وعده خدا

       بی شک خداوند به وعده های خود عمل می کند ؛ او وعده داده است که مؤمنان را در فرجام جامعه بشری به حکومت و خلافت برساند و دینشان را در همه پهنه گیتی بگستراند و اضطراب و بیم آنان را به آرامش و امنییت مبدل سازد :

    «خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کار های شایسته کرده اند ، وعده داده که حتماً به آنان در زمین خلافت بخشد . همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند خلافت بخشید . و آن دینی را که برایشان پسندیده است استوار سازد و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند تا مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند و هر کس پس از آن به کفر گراید ، آنانند که فاسقان و تبه کارانند .»(سورة نور آیة 55)

     در این آیه از سوی خداوند وعده حتمی داده است که مؤمنان به خلافت می رسند و...

    حال آنکه این وعده خداوند ؛یعنی جهانگیر شدن دین وتشکیل حکومت جهانی توحیدی تحقق نیافته است.از سویی وعده خداوند تخلف بردار نیست پس با توجه به نکته های یاد شده این وعده و نوید بزرگ خدایی بر طبق روایات متعدد در روزگار مهدی تحقق خواهد یافت.

 

 

 نکته10 :                             ایمان به مهدی (عج)

     

    همان طور که در نکته های مختلف گفته شد مسألة مهدی موعود که از نسل فاطمه زهرا(س) و امام حسین(ع) است وبا ظهور خود عدالت را در جهان خواهد گسترانید و بساط ستمکاران را بر خواهد چید موضوعی است که بر اساس روایات و آیات قرآن قطعی و یقینی تلقی میشود .

 

 از این رو انکار ظهور حضرت مهدی به انکار این روایات و آیات منجر می شود و نتیجة آن معتقد نبودن به پیامبر خدا (ص) و سخنان اوست،که این ،جزکفر نخواهد بود.

در این باره اهل سنت احادیثی از پیامبر خدا (ص) نقل کرده اند:

 

           «کسی که قیام مهدی را انکار کند کافر است.»

 

            «کسی که مهدی را تکذیب کند و امر او را دروغ بداند کافر است.»

 

 

نکته11:                       آغاز امامت حضرت مهدی (عج)     

      ابوالادیان ناباورانه به اطراف خود می نگرد ، درست دو هفته قبل بود که امام        حسن عسکری  (ع) وی را طلبید و نامه هایی را که با دست مبارک خود نوشته بود به وی داد که به مدائن ببرد . فرمود «آنگاه که به سامرا بازگشتی صدای شیون از خانه من خواهی شنید ومرا در آن وقت غسل دهند ‍.» ابوالادیان گفت ای مولای من ! هر گاه چنین واقعة هولناکی روی دهد امامت با کیست ؟ وایشان فرمود :«هرکه جواب نامه مرا از تو طلب کند او امام است ». ابوالادیان نشانه دیگری خواست ، فرمود :« هر که بر من نماز کند جانشین من است و او امام  شما است. »

       امروز ابوالادیان به سامرا بازگشته و صدای نوحه از منزل امام می شنود... جلوتر    می رود جعفر کذّاب را می بیند که بر در خانه نشسته و شیعیان به وی تسلیت میگویند.

     حیرت زده نزدیک می شود ، اما او سراغی از نامه نمی گیرد. خدمتکار امام از خانه بیرون می آید و جعفر را برای اقامه نمازبر جنازه امام به داخل فرا می خواند . او نیز مهیای نماز می شود اما دستهایش که برای گفتن تکبیر بالا میرود کودکی عبایش را به عقب می کشد و با کلامی که دل ابوالادیان را سخت می لرزاند ، میگوید:« ای عمو پس بایست من سزاوارترم به نماز بر پدر خود از تو!» جعفر عقب می رود کودک بر پدر خویش نماز می گزارد و سپس متوجه ابوالادیان می شود . به او می فرماید: «جواب نامه ای را که با توست به من بده.» ابوالادیان آسوده و خرسند از آنجا که      جانشین امام را یافته نامه را تقدیم آن حضرت می کند .

نکته12 :                              وصیت پدر

 

     امام مسموم در بستر بیماری افتاده و آ خرین لحظات عمر خود را در اوج مظلومیت سپری می کرد . اسماعیل بن علی میگوید در آن حال نزد آن حضرت شرفیاب شدم . ایشان به عقید خدمتکار خود گفت :«ای عقید !قدری آب مصطکی برای من بجوشان. »

      وقتی حضرت خواست آن را بیاشامد دستش لرزید و کاسه به دندان آن حضرت خورد آن را به زمین گذاشت و به عقید گفت : «داخل خانه شو پسری را خواهی دید که در حال سجده است ؛ او را نزد من آر.»

      عقید می گوید داخل خانه شدم و تفحص می کردم،پسری را دیدم که سر به سجده گذاشته و انگشت شهادت خود را به به سمت آسمان بلند کرده است؛بر او سلام کردم ، او نماز خود را به اختصار تمام کرد . گفتم مولای من تورا طلبیده است .

      ابی سهل گوید: وقتی آن طفل پیش روی آن حضرت ایستاد و سلام کرد رنگش به دُر می مانست ، و موهای سرش سیاه وکوتاه بود ودندان هایش گشاده و از هم جدا.

       همین که امام او را دید گریست و فرمود :«ای آقای اهل بیت من ! از این آب به من بنوشان که به سوی پروردگار خود می روم .» در آن حال آن طفل کاسة جوشانیده مصطکی رابه دست خود گرفت... وبه آن حضرت خورانید.وقتی آن راخورد

گفت :«مرا برای نماز کردن مهیّا سازید»  در آن حال دستمالی پیش پایش پهن کردند و حضرت مهدی (ع) او را وضو داد ، آنگاه امام به او فرمود:«مژده باد بر تو ای فرزندم که تویی صاحب الزمان و تویی مهدی (ع) و تویی حجت خدا در روی زمین. تو پسر و جانشین منی و من پدر تو هستم ،وتو محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (‌ع) هستی . تو از نسل پیامبر خدا و ختم کنندة ائمة طاهرین هستی . رسول خدا (ص)مژده تو را به خلایق داده ، و تو را به این اسم و کنیه نامیده است . اینها را که به تو گفتم عهدی است که پدرم از سوی اجداد طاهرینت با من داشته است.» 

   حضرت چون این سخنان را فرمود چشم از جهان فرو بست و روح پاکش به ملکوت اعلی پیوست.

 

 

 

 

 

 

 

 نکته 13 :                        راز طول عمرحضرت حجّت (ع)

   یکی از مسائل مهمی که در رابطه با امام عصر (ع) مطرح است طول عمر آن حضرت است . امام زمان (ع) در نیمة شعبان سال 255 هجری تولد یافت و هم اکنون از عمر شریفش قریب به 1175 سال می گذرد. چگونه ممکن است انسانی این همه سال عمر کند در حالی که عمر افراد به ندرت به 150 سال می رسد ؟!                   

  جواب 1-: اگرچه عمر طولانی آن حضرت ، برخلاف عمر های عادی و متعارف است امّا محال و نا ممکن نبوده ودر طول تاریخ نظایر زیادی داشته است .

   خدای تعالی دربارة اصحاب کهف می فرماید: «آن ها در غار کهف سیصد و نه سال درنگ کردنند. » (کهف آیة 25) یعنی خوابشان در آن غار بیش از سیصد سال به درازا کشید .

   دربارة حضرت نوح نیز می فرماید :

       «نوح در میان قوم خود نهصد و پنجاه سال درنگ کرد.» (عنکبوت آیة 14)

  یعنی تبلیغ او 950 سال بود نه دوره حیات او قبل و پس از بعثت ، از این رو ، در تواریخ عمر او را 2500 سال دانسته اند .

دربارة  حضرت عیسی مسیح (ع) وقتی یهودیان گفتند ما او را به دار آویختیم وکشتیم،قرآن در تکذیب سخن آنان فرمود :«و گفتار یهود که ما مسیح عیسی بن مریم رسول خدا را کشته ایم ، صحیح نیست ؛ زیرا آنها نه او را کشتند ونه به دار آویختند. بلکه در اشتباه افتادند و آنان که در باره عیسی مسیح اختلاف می کنند در تردید بوده و برای آنها علمی در این مورد نیست. بلکه از گمان خود پیروی میکنند ، و او یقیناً کشته نشده ، بلکه خدا او را به سوی خود بالا برده است .» (نساء آیه 158 )

  رسول خدا(ص) نیز درباره زنده بودن حضرت مسیح(ع)فرموده است:«عیسی بن مریم نمرده است و قبل از قیامت به سوی شما باز خواهد گشت .»

    بدین ترتیب بالغ بر 2000 سال است که عیسی مسیح (ع) زنده است و بنابر این طبق آیات و روایاتی که در تفسیر آن ها وارد شده ، داشتن عمری طولانی امری عجیب و ناممکن نبوده و نیست پس چگونه این موضوع دربارة حضرت ولی عصر (عج)به عنوان امری عجیب و غیر متعارف مورد انکار قرار میگیرد؟!

  علاوه بر اینها انسان های دیگری بوده اند که دارای عمر طولانی بوده اند ؛ مسعودی مورخ معروف   نوشته است :

حضرت آدم 930 ؛ قینان 920؛ مهلائل700 ؛ لوط732 ؛ ادریس 300 ؛ متوشالح 960 ؛ لَمَک790   ؛  ابراهیم195؛ کیومرث1000؛جمشید600یا900؛عَمر بن عامر 800و عاد 1200سال زیسته اند .

جواب 2ـ جمعی از دانشمندان علوم جدید مانند دکتر الکسیس کارل،جاک لوب و... در انجمن علمی «راکفلّر» نیویورک ،روی اجزای مختلف جانداران ، آزمایش هایی را انجام دادند؛از جمله آزمایش ها ،آزمایشی بود که روی قسمت هایی از اعصاب ، عضلات،قلب وپوست و کلیه های انسانی انجام گرفت . در نتیجه ،ثابت شد که این اجزا تا زمانی که از تغذیة کافی وکامل و بهداشت مناسب برخوردار باشند و عارضه ای  از خارج به آن ها نرسد ،زنده می مانند وسلّول هایشان پیوسته در حال رشد و نمو خواهد بود .

   ما می دانیم که امام (ع) به جهت علم بی پایانی که دارد ، بهترین کسی است که می تواند به خوبی رعایت بهداشت و سلامت را بنماید .

    جواب 3ـ  اگر به کتاب های آسمانی و به ویژه قرآن مراجعه کنیم ، می بینیم که تاکنون چیز های عجیب و خارق العاده ای در عالم روی داده و معجزات بسیاری بدست پیامبران صادر شده است که همگی حاکی از قدرت لایزال الهی است ؛ عجایب و معجزاتی چون : طوفان نوح، سرد شدن آتش نمرود برای ابراهیم (ع) ،مبدل شدن عصای حضرت موسی (ع) به اژدها ،تولد عیسی مسیح بدون پدر و امثال این ها .

    اگر خدای تعالی قادر است چنین کارهای خارق العاده ای را انجام دهد بی گمان قادر خواهد بود که حجت و ولی خود را هزاران سال در پشت پرده غیبت زنده و سرزنده نگه دارد تا آنگاه که شرایط لازم بر قرار شد و انسان ها و جوامع انسانی شایستگی های لازم را پیدا کردند و زمان تحقق وعده الهی رسید ، قیام جهانی آن حضرت روی دهد و آغاز حکومت صالحان فرارسد . ان شاء الله .

 

 

 

نکته 14:    چرا به امام زمان (ع) «قائم »و«منتظر» می گویند ؟

 دانشمند عظیم الشأن ، فضل بن شاذان نیشابوری می گوید از حضرت جواد (ع) شنیدم که فرمود :

      « امام بعد از من فرزندم علی است ، که فرمان او فرمان من و گفتار او گفتار من و اطاعت از او اطاعت از من است، و امام بعد از او فرزندش حسن است که فرمانش فرمان پدرش ، گفتارش گفتار پدرشو اطاعتش اطاعت پدرش می باشد. »

   آنگاه ساکت شد پس عرض کردم : ای فرزند رسول خدا ! بعد از امام حسن امام کیست؟ امام به شدت گریست آنگاه فرمود:

    «بعد از امام حسن عسکری ، فرزندش قائم به حق(عج)امام است که همگان در انتظار اویند.» 

  فضل بن شاذان می گوید عرض کردم ای فرزند پیامبر ! چرا آن حضرت «قائم» نامیده می شود؟! فرمود :

    « زیرا او هنگامی قیام می کند که یادش از خاطره ها محو شود و بیشتر معتقدان به او ،از اعتقاد خود برگشته باشند.»

   گفتم پس چرا« منتظَر» نامیده میشود ؟

 

 

       فرمود :

     « زیرا برای او غیبتی است که به درازا می کشد . در آن دوران ، مخلصان انتظار می کشند ؛ شک پیشگان به تردید می افتند ؛ منکران یادش را به استهزاء می گیرند ؛ وقت گزاران دروغ می گویند ؛ شتابزدگان هلاک می شوند . تنها کسانی نجات می یابند که تسلیم اراده حق تعالی شوند .»

  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکته 15:             

                                 امام (ع) خورشید پشت ابر

    جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر اسلام (ص) سؤال کرد آیا شیعیان در زمان غیبت از امام غایب نفعی می برند ؟  حضرت فرمود :

   «آری،سوگندبه آنکه مرا به نبوّت مبعوث ساخته،آنان به نور او روشنی می گیرند و به ولایت او نفع می برند؛ مانند نفع بردن از خورشید هر چند ابرها آن را پوشانده باشند. »

     علاوه بر این امام (ع) هر سال در مراسم حج شرکت می فرماید ، و در مجالس و محافل رفت و آمد دارد ، چه بسا مشکلات بسیاری از مؤمنان را با واسطه یا بی واسطه حل می نماید ، و حتّی مکن است مردم او را ببینند ولی نشناسند و امام (ع) آنان را می بیند و می شناسد و برخی صالحان و شایستگان مورد لطف خویش قرار می دهد، و بسیاری از مردم در غیبت ضغری و کبری به دیدار آن بزرگوار نایل شده اند و معجزات و کراماتی از آن بزرگوار دیده اند و مشکلاتشان حل شده است .

     چه سوال هایی که امام در غیبت کبری پاسخ داده ، چقدر مشکلات دین و دنیوی که مردم را از آن ها نجات بخشیده ،و چه بیمارانی که شفا و بیچارگان و و درماندگانی را نجات داده، و چه بسیار در راه مانده که هدایت فرموده و تشنه که سیراب ساخته و ناتوان که دستگیری کرده است.

   در کتاب ها و دفترهای فراوانی که در زمان های مختلف و نقاط گوناگون به دست افراد موثقی که یکدیگر را نمی شناخته اند تألیف شده ، شواهد و حکایات زیادی در باره تشرّف به محضر شریف آن حضرت وجود دارد که قابل شمارش نیست .

   چه بسا انسان با دیدن آنها و احاطه به خصوصیات و شواهدی که همراه آن هاست به پاره ای از آنها یقین حاصل نماید .

 

 

دست از طلب ندارم ،تا کام من بر آید        

                                                              یا تن رسد به جانان یا جان ز تن بر آید

بنمای رو که جان ها گردد فدای رویت

                                                             بگشای لب که فریاد از مرد و زن بر آید     

    

 

 

 

 

نکته 16:                       یاد امام زمان (عج)

 

  یکی از وظایف پیروان امام عصر (عج) آن است که پیوسته به یاد آن حضرت باشند. این یاد کرد ،به زمان یا مکان خاص اختصاص ندارد ،بلکه در حال خوشی ناخوشی ، سلامت و بیماری ،گرفتاری وگشایش و تمامی حالات باید به یاد آن محبوب دلها بود ؛ زیرا عاشق آن است که آنی از یاد معشوق غافل نماند

    به راستی آیا از یاد بردن ولیّ نعمت ،امام و رهبر،قلب تپندة عالم امکان ، مصلح کلّ،

در هم شکنندة قدرت جبّاران و بر پا کنندة حکومت عدل و داد در جهان ، برای آنان که دم از پیروزی و تشیّع می زنند ، زشت نیست ؟!

 

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

                                                                 هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود

 

 

 

 

نکته17:                   نقش زنان در عصر ظهور

    بی گمان زنان در تاریخ اسلام ، نقش مهم و تعیین کننده ای داشته اند . در صدر اسلام ، زنانی چون «نسیبه» را مشاهده می کنیم که در جنگ اُحُد به دفاع عملی از رسول خدا (ص) دست زد و در این راه مجروح گردید .

   در همان جنگ نیز ،آنگاه که امیر مؤمنان (ع) بیش از 60 جراحت برداشت ، رسول اکرم (ص) دو زن به نام های «سلیم»و«اُمّ عطیّه» را مأمورمداوای حضرت علی (ع) کرد.

   نقش پر اهمیت حضرت زهرا (س) را در دفاع از حریم ولایت علوی هیچ کس    نمی تواند انکار کند.

   در انقلاب جهانی امام عصر (عج) نیز زنان نقش مهمی دارند چنان که حضرت امام صادق (ع) به مضّل بن عمر فرمود:  «حضرت قائم (ع)را سیزده زن همراهی می کنند .»

    مفضّل پرسید برای چه ؟  حضرت فرمود :

«مجروحان را مداوا واز بیماران پرستاری می کنند ؛ چنان که در زمان پیامبر اکرم (ص) نیز چنین بوده است .»

  حضرت امام باقر(ع) در مقام شمارش  یاران اصلی امام عصر فرمود:

«سوگند به خدا سیصد واندی مرد ،که در میان آنان 50 زن هستند ، در مکه اجتماع        می کنند ؛ بی آنکه قبلاً وعده ای داده با شند . آمدنشان همانند ابر های پاییزی است.»

 

حضرت مهدی (عج):

    «ما به آ شکارو نهان زندگی شماـ شیعیان ـ آگاهیم وچیزی از آن نزد ما پوشیده نیست ... ما شما را وانگذاشته و از یاد نبرده ایم که اگر چنین بود، دشمنان،شما را در تنگنا قرار داده،نابود  میکرده اند.پس از خدای بلند مرتبه پروا کنید و ما را بر نجاتتان از فتنه فراگیر ، یاری دهید. » 

 

 

                                                    پایان

منابع و مأخذ: کتاب 59 نکته دربارة امام زمان (ع)