تبلیغات
کانگ فو توآ 21 شهرستان اسکو - كلیدهای موفقیت یك رزمی كار در مبارزه

 

اصولاً در پیروزی یك نبرد رزمی عوامل بسیاری دخالت دارند، اما چند عامل هستند كه از عوامل دیگر بسیار مهمترند كه در پی می آید:

۱-ریلكس بدن: «ریلكس» واژه ای است انگلیسی و بمعنای شُل كردن بدن. رزمی كاری كه بتواند به طرز صحیحی بدنش را ریلكس و شُل كند به راحتی قادر است پارازیت‌ها و افكار منفی ذهن خود را كنترل نماید و فكرش را آرام سازد. به عبارتی «وقتی كه بدن آرام شود، ذهن نیز آرام می شود».زمانی كه ذهن آرام شد، فرد می تواند از تمام تكنیكها و فنون رزمی خود، در مبارزه حداكثر استفاده را ببرد. بعلاوه وقتی كه بدن ریلكس و آرام باشد، انرژی جسمی و روحی اضافی به هدر نرفته و رزمی كار بنیه و قدرت بیشتری برای مبارزه و اجرای فنون خواهد داشت. یك رزمی كار می تواند تكنیك شل كردن بدن را به 2 طریق انجام دهد:

الف-ریلكس ثابت: این شیوه به صورت نشسته و یا اغلب، دراز كش انجام می شود و شخص بوسیله القاء حس سنگینی به خود، نقاط بدنش را شل كرده و به آرامش می رسد.

ب-ریلكس متحرك: پس از اینكه تكنیك ثابت آموخته شد، شخص می تواند ریلكس متحرك كه بسیار موثرتر است را تمرین كند. ریلكس متحرك شامل حركات نرم«تایچی»و «چی كونگ» است. این حركات بعلت آنكه نرم، آهسته، روان و با هماهنگی تنفس انجام می شوند، عضلات رزمی كار را در حركت، ریلكس كرده به وی آرامش روحی فوق العاده ای می بخشد. و بخاطر آنكه از طریق این حركات، كارآیی هنرجوی رزمی بسیار بالا می رود، امروزه اكثر رشته های رزمی در جهان حركات نرم «تایچی» و «چی كونگ» را بعنوان مكمل سبك رزمی خود تمرین می كنند.

۲-تقویت فنون دفاعی: متاسفانه اكثر سبكهای رزمی، بر روی تكنیكهای تهاجمی تاكید بسیار می ورزندو به تكنیكهای دفاعی، توجه لازم را ندارند. فنون دفاعی بعلت آنكه شما را در برابر ضربات حریف كه گاه ممكن است منجر به نقص عضو و حتی مرگ شود، محافظت می كند در مبارزه بسیار مهمتر هستند تا فنون تهاجمی. شما می توانید تحت نظر یك استاد در عرض حداقل 6 ماه مبارزی تهاجمی شوید، ولی اگر بخواهید بصورت مبارزی تدافعی كه بتواند ضربات سریع و غافلگیرانه حریف را مهار كند در آئید، احتیاج به سالها تمرین زیر نظر یك استاد با تجربه دارید. عدم دفاع سریع و اصولی ضربات، در مبارزات قهرمانان مشهور سبكهای كلاسیك نیز مشاهده می شود. سبك «وینگ چون» كونگ فو یكی از سبكهای دفاعی معروف در دنیاست كه تكنیكهای دفاعی موثری دارد. وقتی كه شما در اثر تمرین، مهارتهای دفاعی نان را افزایش دهید، فنون تهاجمی تان خود به خود پیشرفت می كند. ولی اگر بخواهید بیشتر بر روی تكنیكهای حمله ای تاكید ورزید، فنون دفاعی تان بطور اصولی تقویت نمی شود.

۳-محكم كردن بدن: حساسیت زدایی جسمی نسبت به ضربه یكی از اصول بسیار مهم در هنرهای رزمی است. شما هر چقدر كه در فنون دفاعی، سریع و هوشیار باشید، باز هم امكان دارد در مبارزه یكی دو ضربه به شما اصابت كند كه البته امری است طبیعی. یا زمانی كه بخواهید تكنیك های حریف را دفاع نمایید باید از دستهای محكمی برخوردار باشید. از این رو، بدنسازی جسمی یك رزمی كار در مقابل ضربه به 3 بخش تقسیم می شود:

الف-حساسیت زدایی عضله ای: در این وضعیت، حساسیت عضله ها نسبت به ضربه به تدریج از بین می روند.

ب-محكم كردن استخوانهای دست و پا: طی تمرینات رزمی و مخصوصاً مبارزه، استخوانهای هنر جویان چه در دفاع و چه در حمله بدفعات به هم اصابت می كنند و اگر یك رزمی كار ماهر در فنون رزمی استخوانهای دست و پایش محكم نباشد، ممكن است در اثر درد شدیدی كه در استخوان ساعدش به علت دفاع ضربه حریف بوجود می آید، قادر به ادامه مبارزه نباشد. پس لازم است كه استخوانهای ضروری، مخصوصاً استخوان ساعد دست و ساق پا محكم شده و حساسیت آنها نسبت به ضربه بتدریج از بین بروند.

ج-حساسیت زدایی صورت: از بین بردن حساسیت صورت نسبت به ضربه، اهمیت زیادی دارد. چون ضربه به صورت باعث گیجی می شود و زمانی كه رزمی كاری گیج و مغشوش شود، بهترین موقع است كه وی را تحت حملات متوالی قرار داد. فردی كه در اثر اصابت ضربه به صورتش، گیج شود دیگر هیچ عكس العملی نمی تواند از خود بروز دهد. از اینرو، حساسیت بعضی از نقاط صورت را باید از بین برد. حساسیت زدایی صورت باید بسیار با احتیاط و بتدریج صورت گیرد و مواظب بود كه به نقاط حساس مثل: بینی یا چشمها آسیبی وارد نشود. هر 3 نوع بدن سازی كه در بالا تشریح شد، باید حتماً تحت نظر مربی مجرب و بتدریج انجام گیرند. البته نقاط حیاتی بدن نظیر: بیضه، چشم، حفره گردن و غیره را بهیچ وجه نمی توان در برابر ضربه مقاوم نمود و تنها راه محافظت از آنها، تقویت فنون دفاعی است.

۴-توانایی مبارزه در فاصله نزدیك: مبارزه در اغلب رشته های رزمی در فاصله دور انجام می شود و بر این اساس، اكثر رزمی كاران تنها قادرند از فاصله دور مبارزه كنند و اگر فاصله بسته شود، در فاصله نزدیك نمی توانند به نحو موثری به مبارزه شان ادامه دهند. توانایی مبارزه از فاصله نزدیك، برای یك رزمی كار بزرگترین امتیاز محسوب می شود. اگر دقت كرده باشید دو نفر شخص عادی كه واقعاً با هم درگیر می شوند، در یك لحظه بطور غریزی و ناخودآگاه فاصله بین خود را كم می كنند و بیشتر از ضربات دست استفاده می نمایند. و این امر، در تمام مبارزات حقیقی و آزاد رزمی، طبیعی است. و به همین علت است كه اكثر قهرمانان رزمی‌كاری كه در مسابقات از فاصله دور و به صورت كلاسیك و قراردادی مبارزه كرده و پیروز می شوند، در مبارزات غیرقراردادی و آزاد و همچنین درگیریهای خیابانی، بندرت می توانند حریف خود را مغلوب سازند. 

۵-تنفس صحیح و تقویت ششها: مَثَلی است چینی كه می گوید: «اگر ضربه یك رزمی‌كار فاقد كنترل تنفس باشد، ضربه اش قدرت لازم را نخواهد داشت». رزمی كاری كه به تكنیكهای تنفسی آشنا نباشد و آنها را انجام ندهد، نباید خود را یك رزمی كار واقعی بداند. اگر نگاهی به تمرینات سبكهای رزمی بیندازیم، در تمام آنها تكنیك های كنترل تنفس وجود داشته و اهمیت زیادی دارد. براستی چرا تنفس صحیح برای یك رزمی كار بسیار مهم است؟

اجازه دهید با مثالی ساده، مطلب را روشن تر سازیم: اگر شما از چیزی بترسید و یا نسبت به موضوعی خشمگین شوید، اولین ریتم بدنی تان كه از تعادل خارج می شود، تنفس شماست كه سریع و تند می گردد. حال اگر در این وضعیت بتوانید نفسهای عمیق و شكمی انجام دهید یا به عبارتی تنفسهایتان را كنترل كنید، بسرعت آرام شده و انرژی جسمی و روحیتان تحلیل نمی رود.

پس اگر مایلید طی تمرینات و مبارزه زود خسته نشده و بنیه، قدرت و استقامت زیادی داشته باشید، تمرینات تنفسی را پیوسته انجام دهید. از طریق تمرینات صحیح كنترل تنفس، ابتدا ششها قوی می‌شوند و حین تمرینات طاقت فرسای رزمی كه انرژی بدن رو به اتمام است، این ششهای قوی هستند كه تنفس را خود به خود كنترل كرده و اجازه نمی دهند، رزمی كار خسته و از ادامه فعالیت متوقف شود، بلكه با تنفسهای عمیق و كسب اكسیژن بیشتر، به وی انرژی می بخشند. اینكه می بینید بعضی از هنرجویان رزمی، در نبرد زود خسته شده یا اصطلاحاً «می بُرَند» به خاطر عدم آشنائی شان به تنفس عمیق و اصولی است. نكته دیگر اینكه: یك رزمی كار اساساً باید در حین تنفس كه بدن ضعیف شده و می خواهد انرژی بگیرد، تكنیكهای دفاعی و موقع تخلیه هوا كه بدن قدرت گرفته و میخواهد انرژی را انتقال دهد ضربه بزند.

۶-خود را به یك سبك رزمی محدود نكنید: نباید خود را تنها به فراگیری یك رشته رزمی خاص محدود كنید. چون هر سبك رزمی، مزایا و معایبی دارد و نمی توان گفت كدام رشته رزمی بهترین سبك است. بعضی ها آنقدر به رشته رزمی شان علاقه و حساسیت دارند كه اگر عیبی واقعی از آن گفته شود، نمی خواهند آنرا بپذیرند. لازم به ذكر است كه تمام هنرهای رزمی در دنیا از معبد شائولین در چین نشات گرفته و ریشه تمام سبكها در دنیا یكی است. و اگر دقت كرده باشید، تكنیكهای پا و دست با كمی اختلاف، در كلیه رشته ها یكسان است و تنها اسمشان فرق می كند. یكی از علتهایی كه باعث شد بروسلی در دنیا شهرت بسیاری بدست آورد این بود كه بروسلی با اینكه سبك اصلی اش وینگ چون كونگ فو بود، ولی اصول چندین سبك رزمی دیگر را فرا گرفته و پیوسته تمرین می نمود و خود را صرفاً به یك رشته رزمی، محدود نكرده بود. براین اساس بود كه وی حركات و فنون رزمی را مثل یك «بالِریَن» نرم و راحت و با سرعت و قدرت بسیاری بر روی حریفانش اجرا نموده همه را مجذوب خود می كرد.

( هیچ وقت از مبارزات تمرینی در باشگاه فرار نکنید و از هر فرصتی برای مبارزه کردن استفاده کنید زیرا تعداد مبارزات زیاد شما باعث موفقیت و اعتماد به نفس شما میشود )نظرات()   
   
grandpa on viagra
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:11 ق.ظ

You can certainly see your expertise in the article you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who aren't afraid to say how they believe. All the time follow your heart.
acquisto viagra on line
شنبه 18 خرداد 1398 12:24 ب.ظ

bookmarked!!, I love your blog!
تولید محتوای متنی
سه شنبه 7 خرداد 1398 06:27 ق.ظ
Ƭhanks for the auspicious writeup. It actսally ᥙsed to ƅe a enjoyment account
it. ᒪooк complicated tⲟ far delivered agreeable from
yⲟu! Вy tһe wаy, hօѡ coᥙld wwe keep in touch?
تولید محتوا سئو شده
یکشنبه 5 خرداد 1398 09:27 ب.ظ
Hellο thеre, I discovered your web site Ƅy mеаns
᧐f Google whilst searching for a ѕimilar subject,
y᧐ur site got hеre ᥙρ, іt looқs goοd. I've
bookmarked it іn mу google bookmarks.
Heⅼlo theге, simply was aware of youг blog thr᧐ugh Google, and
foսnd that it iѕ reaⅼly informative. І'm gonna watch оut for brussels.

I'll be grateful when ʏou proceed this in future.ᒪots oof folks ѕhall be benefited fr᧐m your
writing. Cheers!
http://cotondouxjapan.com/
شنبه 4 خرداد 1398 10:38 ب.ظ
Howdy! I realize this is somewһаt off-topic һowever
I hɑԀ to ask. Does operating a wеll-established
blog ⅼike yyours takе a ⅼarge ɑmount of work?
I'm brand neԝ to blogging Ƅut I do write in my diary on a daily basis.
Ι'ɗ ⅼike to start a blog s᧐ I can share my own experience and feelings online.
Pleaѕе let me know іf youu һave any suggestions ᧐r tips for brand new aspirjng bloggers.
Аppreciate it!
zeromanual.org
شنبه 4 خرداد 1398 02:08 ب.ظ
I reаlly like it whenever people cοme together and share ideas.
Great site, stick witһ it!
تولید محتوای شبکه های اجتماعی
شنبه 4 خرداد 1398 01:08 ق.ظ
What's up, yup this paragraph іs actualⅼy nice and I hɑve learned l᧐t ⲟf things from
іt aЬօut blogging. thankѕ.
تولید محتوای اینستاگرام
جمعه 3 خرداد 1398 05:23 ب.ظ
خیلی مقاله خوب نوشتید. ممنون از شما
livejasmin hack credits
جمعه 4 اسفند 1396 09:46 ق.ظ
من اطلاعات مفیدی را که در اختیار شما قرار میدهم دوست دارم
مقالات من وبلاگ خود را نشانه گذاری میکنم و به طور منظم اینجا را چک میکنم

من کاملا مطمئنم که من چیزهای جدیدی یاد می گیرم
درست همین جا! با آرزوی پیروزی برای آینده!
Nintendo giveaway
پنجشنبه 7 دی 1396 07:32 ب.ظ
کدنویسی من در تلاش است تا من را متقاعد کند که از PHP پیروی کند.net.net

من همیشه این ایده را به خاطر هزینه هایش دوست داشتم.

اما او هرگز تلاش نمیکند. من از وردپرس در چندین وب سایت استفاده کرده ام
برای حدود یک سال و مشتاقانه در مورد تغییر به پلت فرم دیگر.
من چیزهای زیادی در مورد blogengine.net شنیده ام.
آیا راهی وجود دارد که بتوانم تمامی پست های وردپرس خود را در آن وارد کنم؟

هر گونه کمک بسیار قدردانی خواهد شد!
cam4 token hack password.txt
سه شنبه 21 آذر 1396 09:18 ب.ظ
برادر من توصیه کرد که من این وبلاگ را دوست دارم.

او کاملا درست بود. این پست واقعا روزم را ساخت. شما نمیتوانید تصور کنید که چطور
زمان زیادی برای این اطلاعات صرف کردم! با تشکر!
Nintendo giveaway
جمعه 10 آذر 1396 12:42 ق.ظ
روش شما برای توصیف همه چیز در این نوشتار در واقع خوب است،
همه می توانند به راحتی آن را بدانند، با تشکر بسیار.
best psychic medium reading
یکشنبه 14 آبان 1396 12:28 ق.ظ
در کار، کار عالی!
best psychic medium
شنبه 13 آبان 1396 11:26 ب.ظ
این وبسایت... چطور می توانم بگویم؟ مربوط!! در نهایت من
چیزی یافتم که به من کمک کرد. خیلی ممنون!
free tokens chaturbate hack
چهارشنبه 10 آبان 1396 01:18 ق.ظ
Undeniably imagine that that you stated. Your favorite justification appeared to be on the web the easiest factor to take note of.

I say to you, I certainly get irked at the same time as folks think about worries
that they just don't know about. You managed to hit the
nail upon the highest and also outlined out the entire thing with no need side effect , people can take a signal.
Will likely be again to get more. Thank you
free gems clash royale
دوشنبه 8 آبان 1396 09:46 ب.ظ
سلام، قطعه دلخواه خود را در مورد چاپ رسانه ها، همه ما درک می کنیم رسانه ها بسیار عظیم است
منبع داده.
std testing centers
دوشنبه 8 آبان 1396 01:41 ب.ظ
این طراحی شرور است! شما قطعا می دانید که چگونه خواننده را سرگرم نگه دارید.
بین شوخ طبعی و فیلم های شما، من تقریبا منتقل شدم برای شروع وبلاگ خود (خوب، تقریبا... هاها!) کار عالی است.
من واقعا از آنچه شما باید گفته اید، لذت بردم، و بیشتر از آن، چگونه آن را ارائه دادید.
بیش از حد سرد!
are psychics real
دوشنبه 8 آبان 1396 12:59 ب.ظ
این نخستین بار نیست که مراجعه به این وبسایت را بپردازم، من از این وبسایت بازدید میکنم و به آنجا میروم
هر روز حقایق فاسد از اینجا.
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 12:56 ب.ظ
هنگامی که کسی یک مقاله را می نویسد، ایده ی کاربر در مغز خود را حفظ می کند که چگونه یک
کاربر می تواند آن را درک کند. به همین دلیل است که
این مقاله فراتر از این است. با تشکر!
cheap phone psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 12:41 ب.ظ
مقاله بسیار خوب است! ما پیوند خواهیم داشت
این محتوای فوق العاده عالی در سایت ما است. نگه داشتن نوشتن خوب
confidential std test
دوشنبه 8 آبان 1396 11:41 ق.ظ
سلام هر کس، اینجا هر کسی این تجربه را به اشتراک می گذارد
بنابراین خواندن این صفحه وب دشوار است و من آن را قبول کردم
برای دیدن این وبلاگ روزانه بروید
phone psychic reading
دوشنبه 8 آبان 1396 10:11 ق.ظ
من کنجکاو هستم که سیستم وبلاگ شما را ببینم
استفاده از من مشکلاتی با امنیت دارم
آخرین وب سایت و من می خواهم چیزی امن تر پیدا کنم.

آیاشما هیچ توصیهای دارید؟
cheap phone psychics
دوشنبه 8 آبان 1396 09:58 ق.ظ
قطعا در مورد این موضوع بسیار مهم است.
من تمام نقاطی که شما ساخته اید را دوست دارم.
std screening
دوشنبه 8 آبان 1396 09:32 ق.ظ
من رفته بودم به برادر کوچکم اطلاع بدهم که او نیز باید دیدار کند
این وبلاگ به طور منظم برای به روز شدن از بیشتر شایعات تا به امروز.
real psychic
یکشنبه 16 مهر 1396 03:11 ق.ظ
من با تمام ایده هایی که در اختیار شما گذاشته ام، به طور واقعی صادق هستم
پست. آنها واقعا قانع کننده هستند و قطعا کار خواهند کرد.
با این حال، پست ها برای تازه واردان بسیار مختصر هستند. آیا می توانید آنها را کمی بعد از آن بسط دهید؟
از پست شما متشکرم
feet pain
شنبه 18 شهریور 1396 06:25 ق.ظ
I just like the helpful information you supply on your articles.
I'll bookmark your weblog and take a look at again right here frequently.

I'm somewhat sure I'll be told lots of new stuff proper here!
Best of luck for the following!
What do you do for a sore Achilles tendon?
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:20 ب.ظ
If you would like to improve your experience simply keep visiting this site and
be updated with the hottest gossip posted here.
lonafeher.weebly.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 10:07 ق.ظ
Definitely consider that which you said. Your favorite justification appeared to be at the internet
the simplest thing to take note of. I say to you, I definitely get annoyed while other
people consider concerns that they just do not understand about.
You controlled to hit the nail upon the highest as neatly as outlined out
the entire thing with no need side effect , other
folks can take a signal. Will probably be again to get more.

Thank you
ameblo.jp
جمعه 13 مرداد 1396 06:54 ق.ظ
I constantly spent my half an hour to read this website's posts daily along with a cup of coffee.
How long does Achilles tendonitis last for?
سه شنبه 10 مرداد 1396 02:11 ب.ظ
Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of
spam feedback? If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest?
I get so much lately it's driving me insane so any assistance is very much appreciated.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30