کانگ فو توآ 21 شهرستان اسکو http://k-toa21.mihanblog.com 2019-08-22T11:06:48+01:00 text/html 2013-12-03T19:02:17+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو مهمترین خبر سال کانگ فو http://k-toa21.mihanblog.com/post/48 <div id="posttitle" style="height: 44px; background-image: url(http://www.toa21m.blogfa.com/post/66); background-color: rgb(3, 41, 8); text-align: right; font-size: 9pt; direction: rtl; padding-top: 14px; padding-right: 60px; color: rgb(255, 71, 25); font-family: Tahoma; background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a href="http://www.toa21m.blogfa.com/post/66" style="color: rgb(237, 88, 217); text-decoration: none;"><b>فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو به نام سابق خود خوانده می شود</b></a></div><div id="postbody" style="text-align: justify; padding: 0px 17px 5px 3px; color: rgb(255, 71, 25); line-height: 1.5em; direction: rtl; font-family: Tahoma; background-color: rgb(3, 41, 8);"><div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; ((لایُدْرَکَ الْحَقُّ إلاّ بالْجِدِّ))،&nbsp; حق جز با تلاش و کوشش بدست نمی آید. امام علی (ع)</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">با عرض تبریک به تمامی همراهان صدیق طریقت دانایی در سراسر گیتی&nbsp;<br>و سلام وصلوات بر روح پاک شهیدان انقلاب اسلامی&nbsp; ودرود بر تمامی</span></div><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">قضات&nbsp;نیک اندیش این سرزمین.</span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; کد خبر:۴۶۱۸۲۰۶ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۲</span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">با رأی دیوان عدالت اداری؛</span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><strong>فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو به نام سابق خود خوانده می شود</strong></font></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: right;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;با رأی دیوان عدالت اداری کشور،‌ تغییر نام فدراسیون کونگ فو به هنرهای رزمی ابطال شده و زین پس این فدراسیون با نام سابق خود یعنی فدراسیون کونگ فو خوانده می شود. به گزارش خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران، و به نقل از یک منبع آگاه، با رأی 31 برگی دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال بخشنامه غیر قانونی در خصوص حذف کونگ فو از سبکهای دوازده‌گانه این ورزش و تغییرنام فدراسیون از کونگ فو به هنرهای رزمی و کونگ فو وزارت ورزش و جوانان ملزم می شد که اولاً از خانواده کونگ فو فردی را به عنوان سرپرست در آن فدراسیون بگمارد.دوم نام تغییر یافته سبکها به نام سابق خود بازگردد و سوم فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو از این پس به همان نام سابق یعنی فدراسیون کونگ فو باز می گردد.گفتنی است، شرح کامل این شکایت نامه و پاسخ آن در سایت دیوان عدالت اداری کشور موجود می باشد.انتهای پیام/مح</font></span></p><span style="background-color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">کلیک کنید</span></span><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><strong>دیوان عدالت اداری</strong><font size="3"><a href="http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=aho" style="color: rgb(102, 242, 233); text-decoration: none;">http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=aho</a></font></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><strong>باشگاه خبر نگاران جوان</strong><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/4618206/yjc.ir" style="color: rgb(102, 242, 233); text-decoration: none;"><font size="3">www.yjc.ir/fa/news/4618206/yjc.i</font>r</a>&nbsp;</span></p><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><strong>روزنامه رسمی قوه قضائیه</strong><font size="3"><a href="http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1368" style="color: rgb(102, 242, 233); text-decoration: none;">www.rooznamehrasmi.ir</a></font></span></div> text/html 2013-08-10T16:54:21+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو پاشنه درد پا http://k-toa21.mihanblog.com/post/47 <font size="3"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> پلانتارفاشیاتیس (درد پاشنه و کف پا) و درمان های آن</font></font><p></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>آناتومی</strong></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;فاشیای پلانتار Plantar fascia یک لیگامان بلند و نازک است که درست زیر پوست کف پای شما قرار گرفته است. این لیگامان از پاشنه پا به زیر پنجه پا کشیده شده و موجب قوس کف پا میشود.</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">یک سر این رباط به سطح زیرین استخوان پاشنه یا کالکانه Calcaneous در محلی که به آن توبرکل پاشنه Calcaneal tubercle میگویند متصل شده و سر دیگر آن پهن شده و به بند پرگزیمال (بند پرگزیمال اولین بند انگشت است که به کف پا متصل میشود) تمامی انگشتان پا متصل میشود.</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>علت درد پاشنه پا</strong></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp; بر اثر فشار بیش از حد به فاشیای پلانتار محل اتصال آن به استخوان پاشنه دچار کشیدگی و پارگی های میکروسکوپی میشود. پاسخ بدن به این اتفاق، التهاب و درد است. دردی که در محل اتصال این لیگامان به پاشنه احساس میشود.</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;پلانتارفاشیاتیس &nbsp;که شایعترین علت ایجاد درد زیر پاشنه پا:</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp; &nbsp;درد پاشنه به علل متفاوتی ایجاد میشود ولی شایعترین علت آن فاسئیت پلانتار Plantar fasciitis است. فاسئیت پلانتار بیماری بسیار شایعی است حدود ده درصد از افراد در طول زندگی خود &nbsp;به این بیماری مبتلا میشوند. این بیماری بر اثر التهاب در فاشیای پلانتار ایجاد میشود.</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img style="font-size: 9pt;" src="http://www.physioworks.com.au/images/Injuries-Conditions/plantar_fasciitis_treatment.jpg"></font></p><p><span style="font-size: medium;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></span></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">چه عواملی زمینه این بیماری را مساعد میکنند؟</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">مهمترین عواملی که موجب فراهم شدن زمینه مساعد برای بروز این بیماری میشوند عبارتند از:</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>سفت بودن عضلات پشت ساق پا یا سفت بودن تاندون آشیل که موجب میشوند فرد نتواند به راحتی پشت پایش را به بالا ببرد.</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>چرخش کف پا به خارج یا پرونیشن Pronation و در نتیجه افزایش فشار به فاشیا</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>چاقی</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>قوس کف پای زیاد یا کم (صافی کف پا)</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>ضربات مکرر به کف پا مانند فعالیت های ورزشی که در آن پاشنه پا بطور مکرر به زمین کوبیده میشود.</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>فعالیت بدنی جدید یا افزایش شدت فعالیت بدنی که در قبل هم داشته ایم</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>راه رفتن روی زمین سخت یا ناهموار</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>کفش نامناسب</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>افزایش سن و تغییر یافتن جنس بافت فاشیای پلانتار</font></p><p><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>خار پاشنه چیست؟</strong></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">تفکر بسیار شایعی در بین مردم و حتی پزشکان رواج دارد که درد پاشنه به علت خار پاشنه است. گرچه خیلی از افرادی که فاسئیت پلانتار دارند برجستگی کوچک استخوانی در زیر استخوان پاشنه دارند که به آن خار پاشنه میگویند، توجه به این نکته مهم است که علت درد، خار پاشنه نیست. وجود یک برجستگی استخوانی در زیر استخوان پاشنه علت درد آن ناحیه نیست همانطور که با خارج کردن این برجستگی استخوانی درد از بین نمیرود. از هر ده نفر یک نفر خار پاشنه دارد ولی همه آنها درد ندارند.</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>خصوصیات درد پاشنه چیست؟</strong></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;درد در زیر پاشنه مهمترین علامت این بیماری است. درد در صبح وقتی از رختخواب بلند میشویم در چند قدم اول بیشتر است. یا بعد از مدتی نشستن و یا رانندگی وقتی بلند شده و شروع به راه رفتن میکنیم در چند قدم اول درد شدید است ولی بعد از چند دقیقه یا کمتر، شدت درد کم شده یا از بین میرود. گاهی درد در حین راه رفتن و دویدن ایجاد میشود ولی در اکثر اوقات شدت درد بعد از راه رفتن است.</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>تشخیص</strong></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">تشخیص این بیماری با صحبت پزشک با بیمار و معاینه است و نیازی به بررسی پاراکلینیکی ندارد. در معاینه فشار به زیر پاشنه در ناحیه ایکه به سمت داخل پاشنه نزدیکتر است موجب احساس درد میشود</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp; &nbsp;درمان درد پاشنه یک درمان طولانی مدت است که نیاز به همکاری زیاد بیمار با پزشک معالج دارد. هدف از درمان عبارتست از</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>کاهش التهاب و درد در ناحیه پاشنه</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>دادن فرصت التیام به پارگی های میکروسکوپی در فاشیای پلانتار</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>اصلاح انعطاف پذیری، قدرت عضلات در ساق و کف پا و بیومکانیک پا</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>آماده کردن بیمار برای برگشت به فعالیت بدنی روزانه و ورزشی</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp; &nbsp;درمان این بیماری در اکثر بیماران نیاز به جراحی ندارد. با درمان از هر ده نفر حدود هشت نفر در عرض یک سال خوب میشوند و از هر صد نفری که به این مشکل مبتلا میشوند 95 نفر بدون نیاز به عمل جراحی بهبود میابند. هر چه درمان زودتر شروع شود موثرتر و مفیدتر است.</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp; &nbsp; قدم اول در درمان یافتن علت زمینه ساز و مساعد کننده برای بروز این بیماری است که پزشک معالج آنها را یافته و تا حد امکان رفع میکند. با این حال اقدامات عمومی وجود دارند که میتوان آنها را در درمان تمامی انواع درد ناشی از فاسئیت پلانتار بکار برد. مهمترین این &nbsp;اقدامات عبارتند از :</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;کفی</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp; &nbsp; یکی از اصول درمان فاسئیت پلانتار استفاده از کفی است. کفی ها قطعاتی از جنس پد یا نمد یا پنبه کوبیده شده هستند که در مناطق مختلف کف پا گذاشته میشوند و هدف از آنها باز توزیع مناسب نیروهای وارده به قسمت های مختلف کف پا است تا فشار بطور مناسبی به فاشیای پلانتار وارد شود. از دو نوع کفی برای درمان فاسئیت پلانتار استفاده میشود.این کفی ها با تجویز در کلینیک های ارتوپدی فنی طبق پای فرد طراحی و ساخته می شوند این کفی ها یا در کفش قرا میگیرند و یا اگر از جنس سبکی ساخته شده باشند میتوان آنها را به زیر کف پا چسباند.در صورتیکه امکان چسباندن آنها در زیر پا باشد موثرترند. البته قرار دادن آنها در کفش راحت تر است ولی کفی هایی که معمولا در بازار بصورت آماده در دسترس هستند &nbsp;استاندارد نبوده و ممکن است اندازه آنها طوری باشد که در داخل کفش شما جفت و جور نشوند و برای پا آسیب رسان باشد.</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>کفی در زیر قوس کف پا : این کفی ها را درست در زیر قوسی که در وسط و طرف داخل زیر پای شما قرار دارد گذاشته میشوند. هدف از آنها حمایت از قوس کف پا و کاهش فشار به فاشیای پلانتار میباشد.</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img align="baseline" src="http://www.iranorthoped.ir/iranorthoped_content/media/image/2011/11/2531_orig.jpg" border="0" hspace="0"></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">کفی برای زیر کف پا که در کفش گذاشته میشود</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img align="baseline" src="http://www.iranorthoped.ir/iranorthoped_content/media/image/2011/11/2526_orig.jpg" border="0" hspace="0"></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; کفی هایی که میتوان آنها را به زیر کف پا چسباند</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>کفی در زیر پاشنه : این کفی ها درست زیر پاشنه پا قرار میگیرند و هدف از آنها اینست که زیر توبرکل پاشنه که بیشترین محل احساس درد است نرم باشد و فشار کمتری به آن قسمت وارد شود.<img align="baseline" src="http://www.andamkar.ir/UploadedFiles/Orthes/kafipish5.jpg" border="0" hspace="0"></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;کفی ژلاتینی برای زیر پاشنه</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;در زیر هر دو پاشنه خود کفی بگذارید حتی اگر یک پاشنه شما درد دارد.</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>کفش مناسب</strong></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;استفاده از کفش هایی که کفی آنها در ناحیه پاشنه نرم و راحت است و کل کفی آن قوسی دارد که زیر کف پا را حمایت میکند مناسب است. کفش های ورزشی مرغوب اغلب این خواص را دارند</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>استراحت</strong></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp; &nbsp; مهمترین اقدام درمانی استراحت است. باید به پا استراحت داد به این معنی که تا مدتی باید کمتر سر پا ایستاد و راه رفت. با هر قدمی که برداشته میشود فاشیای کف پا دچار کشش میشود و التهاب و درد بیشتر میشود. فاشیای پلانتار آزرده شده باید مدتی استراحت کند تا بتواند بتدریج خود را بازسازی کرده به حالت اول برگردد. اگر بیمار راه رفتن را ادامه دهد این فاشیا را بطور مکرر تحت کشش قرار داده و اجازه بهبودی به آن را نمیدهد. پس سعی کنید فعالیت های روزانه ای را که موجب افزایش درد شما میشود را کاهش دهید. روی زمین سخت راه نرفته و ندوید.</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp; &nbsp;اگر درگیر فعالیت وزشی خاصی هستید که در آن پاشنه پا تحت ضربات و فشار مداوم است باید این فعالیت ورزشی را کم و یا حتی موقتاً قطع کنید.</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">&nbsp;<strong>سرما</strong></font></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp; &nbsp; پاشنه پا را به مدت 20-15 دقیقه روی یک بطری یخ زده یا کیسه پلاستیکی حاوی تکه های یخ بگذارید. اگر میخواهید اینکار را روزی یکبار انجام دهید بهترین وقت آن قبل از خوابیدن است ولی توصیه میشود سرد کردن پاشنه را روزی 4-3 بار انجام دهید.</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img align="baseline" src="http://coonrapidschiropractic.com/images/dsc_0031.jpg" border="0" hspace="0"></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">استفاده از بطری حاوی یخ برای سرد کردن</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">استفاده از کیسه پلاستیکی حاوی نخود یخ زده برای سرد کردن کف پا</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;گرم کردن پا به تنهایی مفید نیست و ممکن است درد را بدتر کند. میتوانید از گرم کردن و سرد کردن متناوب پا استفاده کنید. در این حال سعی کنید مراحل را با سرد کردن پایان دهید</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>نرمش</strong></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;انجام برخی نرمش های خاص که عضلات پشت ساق فاشیای پلانتار را تحت کشش ملایم قرار داده و آنها را نرم و قابل انعطاف میکنند در درمان این بیماری بسیار موثرند. این نرمش ها عبارتند از</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>کشش عضلات پشت ساق</strong></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp; &nbsp; به طرف یک دیوار بایستید. یک پا را جلوتر از پای دیگر قرار دهید طوریکه یک زانو کمی خم و و زانوی دیگر کاملاً صاف باشد. کف هر دو دست را هم به دیوار جلو تکیه میدهیم. سپس بدون اینکه محل کف پاها روی زمین را تغییر دهیم سعی میکنیم تنه خود را به دیوار نزدیک تر کنیم، زانوی خم شده را بیشتر خم کنیم تا در پایی که زانویش صاف است مچ پا بیشتر خم شود. با این کار عضلات پشت ساق و تاندون آشیل تحت کشش قرار میگیرند. این کار را خیلی به آرامی انجام دهید تا وقتی که یک کشش ملایم را در پشت پا احساس کنید. وضعیت را برای ده ثانیه حفظ کرده و سپس به &nbsp;آرامی به حالت اول باز گردید. نرمش را 20 مرتبه تکرار کنید.</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#ff0000">لطفا ادامه مطلب را در صفحات جانبی وب مشاهده فرمایید </font>&nbsp;</font></font></p><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> </font> text/html 2013-08-04T20:08:15+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو عکس های مراسم کوه عون بن علی http://k-toa21.mihanblog.com/post/46 <img width="1" height="3000" align="baseline" style="width: 485px; height: 320px;" alt="" src="http://www.8pic.ir/images/64256040361029509225.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><img width="3" height="3000" align="baseline" style="width: 485px; height: 309px;" alt="" src="http://www.8pic.ir/images/74775548040735638280.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><img width="1" height="3000" align="baseline" style="width: 482px; height: 326px;" alt="" src="http://www.8pic.ir/images/60882657046457657556.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2013-08-04T19:25:58+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو عکی های ازدانشکده اسکو http://k-toa21.mihanblog.com/post/45 <p align="center"> <img width="1" height="450" align="baseline" style="width: 491px; height: 405px;" alt="" src="http://www.8pic.ir/images/76681979723712805880.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><img width="2" height="1753" align="baseline" style="width: 494px; height: 359px;" alt="" src="http://www.8pic.ir/images/38024258434920503244.jpg" border="0" vspace="1" hspace="2"><img width="1" height="1536" align="baseline" style="width: 393px; height: 287px;" alt="" src="http://www.8pic.ir/images/84300839239421865179.jpg" border="0" vspace="10" hspace="5"><img width="2" height="1754" align="baseline" style="width: 397px; height: 389px;" alt="راهدار قاسم زاهدی " src="http://www.8pic.ir/images/56166097245915864560.jpg" border="0" vspace="30" hspace="20"><img height="32" align="baseline" style="height: 303px;" alt="شکوه عزمت انسانی " src="http://www.8pic.ir/images/91396666228349733649.jpg" border="0" vspace="30" hspace="20"></p><p>&nbsp;</p><p><font face="impact" size="6"> راز طریقت دانایی در وجود هر انسان است </font></p><p><font face="impact" size="6"></font>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> text/html 2010-10-26T05:24:56+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو راجع به مسابقات رینگی در کانگ فوتوآ (طریقت دانائی تن و روان) http://k-toa21.mihanblog.com/post/38 با سلام خدمکت کلیه رهروان طریقت دانائی <P></P> <P>نمی خواستم خودم را بیشتر وارد بحث مسابقات رینگی بکنم ولی انگار...</P> <P>اولا یادمان باشد هنگامی که همراهان طریقت دانائی در زمان ممنوعیت کانگ فوتوآ چطور ایستادند و با <FONT color=#ff0000>چشیدن طعم سختی ، ریاضت های جسمی و روحی کار کردن در پشت کوهها</FONT> برای اثات کردن همراهیت خود و اثبات (<FONT color=#ff0000>پیمان همراهی</FONT>) چطور ریاضت کشیدند و خیلی ها پا به فرار گذاشتند . همراهان گرامی در آن زمان اینکار ترفندی بود تا همراهان طریقت دانائی را از یکدیگر دور سازند و همراهیت را بشکنند که دیدند هنوز همراهانی هست که <FONT color=#ff0000>نخوابیده اند ونمی خوابند</FONT> آنکار را بگیریم و بیاییم تا به امروز همراهان گرامی ترفند امروز این فریبکاران ایجاد مسابقات است تا با به جان هم انداختن <FONT color=#ff0000>غنچه های</FONT> <FONT color=#ff0000>طریقت دانائی این</FONT> هنر اصیل ، ملی و عرفانی را آلوده کنند <FONT color=#ff0000>مگر کانگ فوتوآ طریقت دانائی تن و روان</FONT> <FONT color=#ff0000>نیست</FONT>&nbsp;کی در طریقت دانائی گفته شده که&nbsp;برتریت به جسم است نه نه همراهان گرامی بنا به سخن <FONT color=#ff0000>بنیانگذار کانگ فوتوآ</FONT>&nbsp;در این راه هیچ کس بر دیگری برتریت ندارد فقط اندیشه هاست که آدمی را از یکدیگر متمایز می کند&nbsp;.</P> text/html 2010-10-26T05:23:07+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو آناتوآ http://k-toa21.mihanblog.com/post/37 <DIV style="BORDER-BOTTOM: white 1pt dotted; BORDER-LEFT: white 1pt dotted; PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 4pt; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: white 1pt dotted; BORDER-RIGHT: white 1pt dotted; PADDING-TOP: 0in; mso-element: para-border-div; mso-border-alt: dotted white .75pt"> <P style="BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0in; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; PADDING-LEFT: 0in; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0in; DIRECTION: rtl; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: dotted white .75pt; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 4.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Compset'; mso-hansi-font-family: 'B Compset'" lang=FA>باید حقایق را گفت همانگونه كه پیامبرانِ بحقّ گفتند و بر آنهائی گفتند كه حتی قصدِ جانشان كردند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Compset'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: 'B Compset'; mso-hansi-font-family: 'B Compset'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P style="BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0in; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; PADDING-LEFT: 0in; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0in; DIRECTION: rtl; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: dotted white .75pt; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 4.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Compset'; mso-hansi-font-family: 'B Compset'" lang=FA>باید عمل كرد و حقایق را<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>به كرسی درك انسانها باز شناساند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Compset'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: 'B Compset'; mso-hansi-font-family: 'B Compset'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Compset'; mso-hansi-font-family: 'B Compset'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Compset'; mso-hansi-font-family: 'B Compset'" lang=FA>&nbsp;</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Titr'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>همانگونه كه دانشمندان و بینش‌وران و ابداع‌گران با زجر و محكومیت در زمان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Titr'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Titr'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>تا پایِ جانشـان به ایستادگـی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Titr'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>، پایـداری</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Compset'; mso-hansi-font-family: 'B Compset'" lang=FA> كردند تا به راهگشـاییِ انسان و توانْ بخشیدن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Compset'; mso-hansi-font-family: 'B Compset'" lang=FA>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Compset'; mso-hansi-font-family: 'B Compset'" lang=FA> به اندیشة آنان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ره‌</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Compset'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: 'B Compset'; mso-hansi-font-family: 'B Compset'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Compset'; mso-hansi-font-family: 'B Compset'" lang=FA>نوردیدند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Compset'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: 'B Compset'; mso-hansi-font-family: 'B Compset'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Compset'; mso-hansi-font-family: 'B Compset'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>باید آغاز كرد و از سختیها و </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Compset'; mso-hansi-font-family: 'B Compset'" lang=FA>رنج و موانع و حتّی مرگ بخاطر رهائی انسان ترس به خود راه نداد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Compset'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: 'B Compset'; mso-hansi-font-family: 'B Compset'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> ,</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Titr'" dir=ltr>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>باید تهمت و شایعات و توطئه‌ها را </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Compset'; mso-hansi-font-family: 'B Compset'" lang=FA>پذیرفت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Compset'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: 'B Compset'; mso-hansi-font-family: 'B Compset'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> ,</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Titr'" dir=ltr> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Compset'; mso-hansi-font-family: 'B Compset'" lang=FA>باید گفت و بی‌پروا هم گفت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Compset'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: 'B Compset'; mso-hansi-font-family: 'B Compset'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Titr'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P style="BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0in; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; PADDING-LEFT: 0in; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0in; DIRECTION: rtl; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: dotted white .75pt; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 4.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Titr'" dir=ltr><o:p><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#000000 size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0in; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; PADDING-LEFT: 0in; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0in; DIRECTION: rtl; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: dotted white .75pt; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 4.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#000000>با سلام و عرض پوزش بدلیل اینکه خیلی وقت بود به وبلاگم نمی تونستم برسم انشاء الله از این به بعد با تغییرات بزرگی بتوانیم ذره ای از معنا و مفهوم کانگ فوتوآ 21 (طریقت دانائی تن و روان ) را برای تمامی رهروان طریقت دانائی برسانیم .<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0in; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; PADDING-LEFT: 0in; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0in; DIRECTION: rtl; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: dotted white .75pt; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 4.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#000000>از این به بعد می خواهم فلسفه واقعی خطوط و طریقت دانائی و اصل ومدنیت این طریقت را برای شما عزیزان معنا کنیم و از شما عزیزان تقاضا داریم در این راه ما را از نظرات ، پیشنهادات و انتقادتان بی دریغ مگذارید .<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0in; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; PADDING-LEFT: 0in; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0in; DIRECTION: rtl; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: dotted white .75pt; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 4.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA><FONT color=#000000 size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>امروز می خواهم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>از آی آغازین تا آی آخرین یعنی خط یک کانگ فوتوآ ( آناتوآ ) برایتان بنویسم . انشاء الله که مفید واقع گردد .</FONT></SPAN></P> <P style="BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0in; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; PADDING-LEFT: 0in; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0in; DIRECTION: rtl; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: dotted white .75pt; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 4.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: #ff0066; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN><FONT color=#000000 size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></P></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Tahoma'; mso-hansi-font-family: 'B Tahoma'" dir=rtl lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#000000>خط یک کانگ فوتوآ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>، آغاز تکنیکهای طریقت دانایی<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Tahoma'; mso-hansi-font-family: 'B Tahoma'" dir=rtl lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#000000>خط یک کانگ فو توآ که دارای 515 تکنیک ، ترکیب وعکس العمل سازی است .<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Tahoma'; mso-hansi-font-family: 'B Tahoma'" dir=rtl lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>از سن سه سرو شروع می شود از دو دست همراه که پشت به پشت و پیوسته و هماهنگ کنار هم قرار می گیرند و سوگند یاد می کنند به سوگند مقدس همراهی که دست در دست هم و پشت به پشت هم و دوشادوش هم پیمان می بندیم و با ندای یارومی فریاد می زند که ای یار من و ای همراه من طریقت دانائی فریاد است ، فریاد نسل ها به جهان برون و بنیان دانشکده در جهان تن و روان به درون است .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Tahoma'; mso-hansi-font-family: 'B Tahoma'" dir=rtl lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>به صلح و آرامش جامعه می اندیشد . دست راست اشاره است به پوسته زمین به آب ، آتش و خاک که جسممان از خاک برآمده و به آن باز خواهد گشت و بدانیم که در شروع حركت خاکیم ، خاکی هستیم و بدانیم دیر یا زود در خاکیم پس مواظب عمل کردها ، گفتار ، کردار و اندیشه خود باشیم .دست چپ اشاره به اوج آسمان است به تعالی نامحدود انسان به اعتقادات پاک <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>هماهی و انسانی در طول تاریخ بشر و مسئلت جستن از پروردگار هستی بخش است و زانو زدن به آزادی و آزادگی به مردانگی به صفت آن نه به جنسیت آن و سوگند یاد کردن است به سوگند مقدس همراهی که دست در دست هم در از بین بردن جمود فکری جوانان ، رکود فکری فعالان و کهولت فکری پیران ، فساد ، بی بند و باری ، دام و اعتیاد آنی از پای ننشیند .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Tahoma'; mso-hansi-font-family: 'B Tahoma'" dir=rtl lang=FA>کانگ فو توآ بر خاسته از بستن آذربایجان است که از شروع تکنیکهای خود به این امر اشاره می کند .</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 26pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Tahoma'; mso-hansi-font-family: 'B Tahoma'" dir=rtl lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Tahoma'; mso-hansi-font-family: 'B Tahoma'" dir=rtl lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#000000>از آی آفرینش به نای توان ، توان و قدرت و اندیشه به روان<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Tahoma'; mso-hansi-font-family: 'B Tahoma'" dir=rtl lang=FA>آنا : در زبان آذری مادر </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>–</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Tahoma'; mso-hansi-font-family: 'B Tahoma'" dir=rtl lang=FA> اپرای انسان به راز انبیاء </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>–</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Tahoma'; mso-hansi-font-family: 'B Tahoma'" dir=rtl lang=FA>رسالت داران تاریخ بشری </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>–</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Tahoma'; mso-hansi-font-family: 'B Tahoma'" dir=rtl lang=FA> آفرینش توان به راز نهان از خالق منان <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Tahoma'; mso-hansi-font-family: 'B Tahoma'" dir=rtl lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#000000>آنا : آنالیزه ی ریشه و بنیان <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Tahoma'; mso-hansi-font-family: 'B Tahoma'" dir=rtl lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#000000>تو : اشاره به برون به مرز کی بودن -<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>کجا شدن و کجا رفتن <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Tahoma'; mso-hansi-font-family: 'B Tahoma'" dir=rtl lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#000000>اشاره به جهان و بقا و حیات و برون<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و قایم آن به قیام درون بشارت ناقوس رستاخیز نهان به برون و بنیان دانشکده در جهان تن و روان به درون <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Tahoma'; mso-hansi-font-family: 'B Tahoma'" dir=rtl lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#000000>توآ : توآ اشاره به درون به جهان تن و روان <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><FONT color=#000000 size=2 face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Tahoma'; mso-hansi-font-family: 'B Tahoma'" dir=rtl lang=FA>آ : آفرینش به تن و روان ،<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>آغاز خلقت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>از آفرینش تولدی است<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دیگر در بارگاه عادل دادگر و ختم آفرینش پایان است به آغازبی پایان از آدم به آندم ره می سپاریم </SPAN></FONT></P> text/html 2010-07-03T05:26:32+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو نقاط حساس در بدن انسان http://k-toa21.mihanblog.com/post/35 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">نقاط حساس در بدن انسان</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">یک نقطه</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">حساس به فشار یا نقطه حیاتی ، منطقه ای از بدن است که وقتی لمس شود ، مورد اصابت</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ضربه قرار گیرد و یا به هر شکلی تحت فشار قرار گیرد ، عکس العمل درونی به وجود می</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">آورد</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN> .</SPAN></B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">از نظر</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">فیزیولوژیکی یک نقطه حساس به فشار بخشی از سیستم عصبی است و بسته به اینکه کدام</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">نقطه و اینکه چگونه آن نقطه لمس شود ، عکس العمل می تواند آنی یا با تاخیر باشد و</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">تاثیر می تواند دو برابر شود ، به این ترتیب که فشار و لمس می تواند خود به خود</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">تاثیری روی اندامهای درونی بگذارد و یا ممکن است به سادگی امواج دد را به مغز</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">بفرستد</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN> .</SPAN></B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA">سیستم عصبی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>بدن انسان شبکه کنترل تمام اعمال حرکتی و ذهنی است . این سیستم احتمالا ظریف ترین و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>حساس ترین سیستم بدن می باشد به همین دلیل باید به نقاط حساس به فشار ( که راههای</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>ورودی این سیستم هستند ) به دیده احترام نگریست</SPAN></SPAN></B> text/html 2010-07-03T05:25:00+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو اقدامات اولیه درمانی در آسیبهای ورزشی http://k-toa21.mihanblog.com/post/34 <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT color=#000000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: yellow; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">اقدامات اولیه درمانی در آسیبهای ورزشی شامل مراحل زیر است :</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="COLOR: yellow; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN dir=rtl></SPAN><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: lime; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT color=#000000>1- محافظت و پیشگیری از آسیب بیشتر مثلاً با استفاده از وسایل کمک ارتوپدی</FONT></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: lime; LINE-HEIGHT: 150%"><o:p></o:p></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#000000><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: lime; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">2- استراحت که بسته به نوع آسیب از فرم مطلق آن تا استراحت نسبی را شامل می شود.</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: lime; LINE-HEIGHT: 150%"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#000000><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: lime; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">3- استفاده از یخ سبب کاهش درد،تورم و التهاب می شود.</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: lime; LINE-HEIGHT: 150%"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#000000><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: lime; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">4- فشار که اگر همراه با یخ استفاده شود سبب محدود شدن تورم خواهد شد.</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: lime; LINE-HEIGHT: 150%"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#000000><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: lime; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">5- بالا نگه داشتن عضو آسیب دیده نسبت به سطح قلب سبب تسهیل تخلیه وریدی از ناحیه مربوطه می شود.</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: lime; LINE-HEIGHT: 150%"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P><STRONG><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: lime; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#000000>6- عمل های محافظتی که در مواقع آسیب جزیی و بدون علامت ورزشکار استفاده میشود</FONT></SPAN></STRONG> text/html 2010-07-03T05:24:01+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو تعادل http://k-toa21.mihanblog.com/post/33 <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">تعادل</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><BR><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">بدست آوردن تعادل دو</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">حیطه را در بر می گیرد.نخست آنکه شما باید مابین مقدار کالری دریافتی و میزان کالری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">که می سوزانید تعادل برقرار کنید به عنوان نمونه یک دختر شانزده ساله ممکن است در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">فعایلت روزمره تنها نیاز به 1800 کالری داشته باشد اگر این فرد در یک تیم بسکتبال</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">نیز بازی کند ممکن است نیازش تا 2400 کالری در روز افزایش یابد.برای ثابت نگه داشتن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">وزن این ورزشکار باید به طور متوسط 2400 کالری در روز مصرف نماید.دوم آنکه لازم است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">دریافت مواد غذایی انرژی زا یعنی کربوهیدراتها،پروتئین و چربی را متعادل سازد.حدود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> 50 </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">تا60 درصد کالری شما باید از کربوهیدراتها،12 تا 20 درصد از پروتئین و 20 تا 25</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">درصد از چربی تأمین شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">.<BR><BR></FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman">تنوع</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><BR><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">برای اینکه بدن شما سالم بماند نیاز به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">مواد غذایی بسیار متفاوتی دارد و بهترین راه برای اینکه اطمینان بیابید تمام مواد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">غذایی مورد نیازتان تأمین شده،مصرف مواد غذایی متنوع است.هر گروه غذایی تأمین کننده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">مواد غذایی خاص است و هر غذای خاص ترکیب منحصر به فردی از مواد مغذی دارد. به عنوان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">مثال</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">:<BR><BR></FONT></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">فراورده های لبنی پروتئین و کلسیم را فراهم می سازد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">.<BR><BR></FONT></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">فراورده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">های گوشتی آهن،روی و پروتئین را فراهم میکند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">.<BR><BR></FONT></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">غلات دارای کربوهیدرات و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">ویتامین های خانواده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> B </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">فراوان است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">.<BR><BR></FONT></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">میوه جات و سبزیجات حاوی ویتامین های</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> C </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> A </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">و تعدادی از عناتصر معدنیم کم یاب هستند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman"> . <BR><BR></FONT></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">اگر یکی از گروه های غذایی را</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">از وعده های غذایی خود حذف کنید در واقع آن دسته از مواد غذایی را که توسط آن گروه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">تامین می شود از دست داده اید و خطر پیدایش عدم تعادل و عدم کیفایت مواد مغذی وجود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">دارد. این امر می تواند به کاهش کارآیی و مشکلات احتمالی طو لانی مدت برای سلامتی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">منجر شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face="Times New Roman">. <BR><BR></FONT></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">در میان گروه های غذایی، هر غذا تا حدودی مواد مغذی متفاوتی دارد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">سیب و موز غنی از پتاسیم فراوانی هستند.حال آنكه مركبات و طالبی دارای ویتامین سی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">هستند رژیم خود را از تمام گروههای غذایی تشكیل دهید و در هرگروه نیز انتخابهای خود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">را تغییر دهید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt"><BR><FONT face="Times New Roman">میانه روی<BR><BR>اکثر مردم بیش از آنکه از کمبود مواد غذایی رنج ببرند،بیش از حد مورد نیاز از مواد غذایی استفاده می کنند و معمولاً غذای مصرفی آنها دارای کالری زیاد و چربی،کلسترول و سدیم بسیار بالا میباشد.میانه روی در مصرف این قبیل غذاها بخشی از یک رژیم غذایی متعادل است.<BR><BR>بریدن و دور ریختن چربی قابل مشاهده نظیر دنبه گوشت،پوست مرغ و... آسان است.ولی حذف پربی نهفته در غذاها دشوار میباشد.غذاهایی از قبیل پیراشکی،کلوچه،کیک،گوشت سرخ کرده،سیب زمینی سرخ کرده،لازانیا و پیتزا ممکن است مقدار زیادی چربی داشته باشد. <BR><BR>هرم مواد غذایی <BR><BR>باز کردن کلید تغذیه موفقیت آمیز از طریق تعیین نیازهای تغذیه ای فرد بر مبنای سن و میزان فعالیت و و سپس ترجمه این نیازها به انتخاب های غذایی امکان پذیر است . هرم مواد غذایی میتواند به شما کمک کند تا غذاهای را بر گزینید که به تعادل ، تنوع و میانه روی برسید . <BR><BR>در قاعده این هرم غلات و حبوبات نظیر انواع نان ، برنج و ماکارونی قرار دارد . این مواد غذایی دارای مقادیر زیادی کربوهیدرات هستند و باید اساس و زیر مبنای رژیم غذایی شما را تشکیل دهند و بیش از سایر مواد غذایی از آنها استفاده کنید . <BR><BR>میوه جات و سبزی جات لایه بعدی هرم را تشکیل می دهند. اغلب مردم به اندازه کافی از میوه و سبزی استفاده نمی کنند . بدین ترتیب از مواد مغذی موجود در این غذاها محروم می شوند . <BR><BR>فرآورده های گوشتی و لبنی لایه بعدی را تشکیل می دهند . این غذاها اغلب منشاء حیوانی دارند. از آنجا که این مواد غذایی دارای چربی زیادی هستند سعی کنید از انواع کم چرب ( مثل شیر کم چرب ، گوشت لخم و...) استفاده نمایید. <BR><BR>در رأس هرم چربی ها ، شیرینی جات و انواع روغن قرار دارند. غذاهایی نظیر سس سالاد ،پنیر خامه ای،کره،مارگارین،شربت،شیرینی دارای کالری زیادی هستند و ویتامین و مواد معدنی آنها کم است. حتی الامکان کمتر از این غذاها استفاده کنید .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> text/html 2010-07-03T05:21:23+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو استفاده از حرکات ونرمش های درست http://k-toa21.mihanblog.com/post/32 <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">استفاده از حركت&nbsp; ونرمشهای ورزشی جهت بهبود وضع تعادل بدن و هماهنگ نمودن حركات آن و معالجه و درمان بعضی از بیماریهای و ناراحتی هایئی كه معلول كم تحركی و یا پرداختن غیر اصولی به حركات و فعالیت های بدنی هستند می باشد </SPAN></B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">هر انسان برای انجام كارهای روزمره خود به نیروی نیاز دارد نیرو كمیتی است كه بر جسم وارد می شود و می تواند باعث جابجائی شود </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">مشخصات نیروی عبارتند از جهت نیرو میزان یا بزرگی نیرو نقطه اثر </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">اگر میزان نیروی وارده بر جسم كم باشد جابجائی صورت نمی گیرد و كار انجام نمی شود نیروی هائی كه در حركت درمانی با آن سر و كار داریم عبارتند از :</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">1-نیروی جاذبه برای تقویت عضلات با حذب آن برای دامنه حركت در موارد خاص استفاده می شود . </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">2 نیروی عضلانی كه بیشتر در حركت درمانی كار برد دارد مثلا می تواند نیروی دست باشد كه در جهت كمك و مقاومت استفاده می شود . </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نیروی خارجی در زمان حركت درمانی زمانی كه می خواهیم حركتی را به فررد بدهیم یا عملی را روی فرد انجام دهیم به نیروی خارجی نیاز داریم این نیرو می تواند بوسیله یك سری وسایل وزنه ها یا با وسایل مكانیكی مانند فنر صورت گیرد . </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">تكیه گاه سطح اتكا </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">سطح یا قاعده ی كه فرد روی زمین برآن تكیه دارد یا قرار گرفته است كه بیشتر بصورت سطح اتكا بكار می رود و سطحی است كه فرد وقتی روی زمین قرار گرفته است بعنوان سطح تكیه گاه او می باشد . </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">هر مقدار كه سطح اتكای فرد بیشتر باشد تعادله فرد بیشتر می شود مثلا فردی كه در حالت ایستاده است و پاهای خود را از هم بیشتر باز كرده است تكیه گاه او هم زیاد می شود . </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">تعادل </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">وقتی تمام نیروهای فعال شخص و همچنین نیروهای وارده بر او یكنواخت باشد فرد در حالت تعادل خواهد بود وضعیت تعادلی كه فرد كه با آن سرو كار داریم بر سه نوع است : </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">تعادل پایدار تعادلی است كه وضعیت فرد تثبیت شده و بصورت ثابت مانده است مانند حالت نشستن و خوابیدن </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">تعادل ناپایدار – حالتی كه وضعیت فرد تثبیت نشده است مانند ایستاده روی یك پا </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">تعادل خنثی حالتی كه اگر نیروئی هم به فرد وارد شود تعادل او بهم نمی خورد بلكه تنها مسیر او امكان دارد عوض شود مانند فردی كه در حال دویدن است و او را هل می دهیم تنها مسیر حركتش عوض می شود . </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">بی حركت : بی حركتی نسبی هنگامی كه می خواهیم با عضو و یا موضع خاصی حركتی انجام دهیم عضو و موضع خاصی حركتی انجام دهیم عضو و موضع را كمی ثابت می كنیم تا حركت بطرز دلخواه انجام گیرد . </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">بی حركتی كامل وقتی می خواهیم حركتی را بصورت موضعی و خاص انجام دهیم قسمت های بالاتر را ثابت نگه داشته و با موضع مورد نظر حركت را انجام می دهیم . </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">انواع حركات </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">در حركت درمانی عموما با دو نوع حركت سرو كار داریم و با استفاده از این دو روش به درمان و مداوای بیماران می پردازیم كه آنها دو نوع عبارتند از : </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">-&nbsp;حركات فعال </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">-&nbsp;حركات غیر فعال </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">1-حركات فعال : حركاتی كه توسط انقباض عضلانی خود فرد صورت می گیرد و نیری خارجی در آن دخالت ندارد مانند خم كردن آرنج یا زانو توسط خود فرد . </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">2-&nbsp;حركات غیر فعال : حركاتی كه توسط نیروی خارجی صورت می گیرد مانند خم كردن آرنج یا زانو توسط فرد دیگر </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><FONT face="Times New Roman">حركات غیر فعال معمولا زمانی انجام می گیرند كه یا فرد بدلیلی نمی تواند حركتی را شخصا انجام دهد و یا محدودیت حركتی دارد و یا اینكه عضلات حركت دهنده مفصل فلح می باشند .</FONT></SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2010-04-10T10:15:43+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو فرهنگ اوتایمی http://k-toa21.mihanblog.com/post/24 <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>میدان شجاعت و قدرت / میدان آزمایش سرعت و برتری فکری / میدان جهاد و ایثار و آزمایش / میدان تثبیت و شناساندن خود در جهت باروری و بارورکردن / <BR>میدان دفاع&nbsp; :&nbsp; اوتایمی میدان دانایی / سرعت عمل / پرواز و اوج تکنیکی همراهان ( هنرجویان ) است و قرمزی اوتایمی و قرار گرفتن همراه در آن به عنوان پشتوانه ای برای خونهای شهیدان و ادامه دهنده راه حق و گذشتن از خود / برای رهایی از وابستگی و گریز از فرهنگ بیگانه و سوگند وفاداری و پیمان برادری است&nbsp; /<BR>تن ندادن به ذلت و حفظ کردن عزت و شرف است . </FONT></P> <P></P> <P><BR></P> text/html 2010-04-10T10:12:23+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو سوگند همراه http://k-toa21.mihanblog.com/post/23 <DIV class=PostTitle><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4><EM>سوگند همراه بفرمان نهاد</EM></FONT></STRONG></DIV> <DIV class=PostBody align=justify><FONT size=3>از روی مروت و دادگری به روان راستی سوگند یاد میکنم<BR>ازروی پاکی و پاکدلی، ازروی مروت و رادمردی، از روی وفا و مردمی و سرانجام بفرمان خون و سرشت انسانی و ناموسهای ازلی که در چشم انداز تاریخ ما همه جا پیشتازو جان پناه انسانیت بوده و هست منشاء اثرنیک و پدیدآرنده تواناترین توانائی نیک برتر که بازتاب کننده هستی هستا است سرافراز گردم.<BR>من با ژرف اندیشی و دوربینی جویای این هنرم هنری بزرگ با دانشی سامانگر با شناخت نیکیهای درونی خویش یعنی "هنرخود شناسی، هنر خودسازی، هنرخودیاری و هنر انسان سازی، هنر ساختن ساختمان بدنی و آفریدن هم‌آهنگهای راستین" از دروازه اندیشه که پیوسته به جهان معنی و هستی ناشناخته می‌ریزد. من به دریافتن "گیتک " به کلید ارزند خودشناسی دست می‌یابم، از سپهرستانهای ایمان، آزمایش، دانش، خرد، هنر و مهر میگذرم تا به دروازه‌ها‌ی خود یعنی وراء اندیشه‌ها " کاخ انسا نیت " در آیم. درسکوتم .......... ره‌یافته سفریبه درون خود میکنم <BR>بفرمان ازلی : مویه و زاری را ننگ دارم، تملق نمی‌گویم، فریاد ننگ آمیزفریب خوردگا ن را نمی‌شنوم، حق ناشناسان و پیمان شکنان را پادافره سختمیدهم، از دروغ و ناسپاسی و نیرنگ بیزارم، خواب آلودگی را گناه می‌شناسم،. بدون تلاش و نبرد جاودانه حق هیچگونه درخواستی ازخدا ندارم، می‌جویم تا زندگانی یابم، بیدارم، هشیارم، خسته نمی‌شوم، می‌کوشم تا همچون فرهنگ درخشان و دیرینه خود " روان مردم گیتی را به نیروی راستی و منش پاک توانا سازم تا آشتی پدید آورم". دروغ را زشت‌ترین گناه می‌دانم، هیچ نشانه‌ای به خود کم‌بینی وکهتری نمی‌بینم، از روی فرین‌پی پشتیبان جاوید نبرد نیکی با بدی هستم، فرا موش نمی‌کنم، خود فریبی را آفریدیدگار دروغ و دروغ را آئینه سرتاپا نما ی ناپاکی میدانم، دلهره ندارم، هرنکته که از دیدگاه و آماج اندیشه‌ها گذشت به دل میسپارم و با سروش نهان خود کنکاش می‌کنم، خودپسندی را کنار می‌نهم، کلید سرا فرازی خویش را در ژرف انسانیت می‌جویم، دوگانه نیستم، آشنا به فلسفه کار و کوششم، راست می‌گویم ولو بیم جان باشد، دروغ نمی‌گویم ولو امید نان باشد، می‌کوشم تا هرگونه بدی و زشتی را ازخود دور سازم. به راز هستی بخش آگاهم. به اورنگ اپرای فرهنگ یعنی من،خا ک، خون، خط، تاریخ ، کیش، دین، فلسفه، هنر، شعر و یگانه بینی را راز سرافرازی می دانم. مهر را نخستین پدیده دروازه هستی و همزاد "هم‌آهنگی" میدانم. از پرتگا ه تعصبهای بی‌پایه گریزانبا آرمان انسانیت سربلند و پرشکوه زندگانی می‌کنم و غرورآمیز زندگی را بدرود می‌گویم. به هر واژه که از زبان جاری گشت ارج می‌نهم. جان و روانم را از بندها ی جانوری رسته و سر در کمند اندیشه می‌نهم. ازبلای خانمانسوز پدیده‌های رشک مانند : خودخواهی، چشم هم‌چشمی، ناتوانی، نابخردی، دشمنی و از هرگونه کاستی در فروزه‌های نیک دوری می‌جویم. در میدان ربایش خواستها در تلاش و کوششم. پوشاک ساده می‌پوشم. تندرستی را در جان و روان می‌جویم. به چاپلوسی وپستی روی نمی‌آورم. کلید سرافرازی خویش را اکسیر فرهنگی، سرمایه هستی ، شاهراه زیست و زندگا نی و چکید ه سخن آ ئین بزرگی خویش می دانم . آزادی و آزادگی را بجان می‌خرم. غمنامه‌ها ی شوم و تبعیض از هرگونه را با آرمانهای بی‌مایه به سوی عدم می‌فرستم. سر آنکس که خاکمال گدائی شد لگدکوب می‌کنم. در پیکار زندگی روئین تنم. گنهکاران گذشته را نفرین می‌کنم. ناهم‌آهنگی گفتار با اندیشه را ریشه مردم فریبی و آبشخور ناپاکی میدانم. پایداری و وفاداری در دوستی را فروزه‌های بایسته میدانم. من به راستی و درستی در خود فرو رفتم به جهان این چند فرازمان در آرنگ پرشکوه و سازنده و خرمن دانش و بینش با هم‌آهنگی منش با آفرینش از تابش اندیشه‌ی توانای انسانیت کامروا شدم. سپاس تو را ای پیرسخن، آهنگ جاوید پیروزی را سرود کن ...</FONT></DIV> text/html 2010-04-10T10:08:49+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو سؤال متداول http://k-toa21.mihanblog.com/post/22 <P><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=3><STRONG>کانگ فو توآ21 به چه معناست ؟</STRONG></FONT></P> <P><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>کانگ به معنای&nbsp;دانایی و فو به معنای&nbsp;طریقت و توآ به معنای انشاء تن و روان و 21 آن به منزله 21 خط تكنیكی در قرن بیست و یكم می باشد&nbsp;. پس كانگ فو توآ به معنای طریقت دانایی انشاء تن و روان می باشد.دارای73 هزار تكنیك ، تركیب و عكس العمل سازی و خاصیت های انرژی بر مدارهای هندسی تن می باشد.</STRONG></FONT></P> <P><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=3><STRONG>نبرد یا مبارزه در کانگ فو توآ 21 به چه صورت است؟</STRONG></FONT></P> <P><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>در کانگ فو توآ ما مسابقه نداریم بلکه مبارزه داریم مبارزات در اوتایمی که تا مرحله یک به سی و پنچ نفر می رسد طوری که اجازه نمی دهد حریف در مرز او قرار گیرد. و هدف مبارزه پادافره (کیفر) آتش افروزان است که راه و رسم هماهنگی و همبستگی را نخواهند و فروغ اندیشه را بگسلند - مبارزه فقط در مقابل تجاوز و دفاع از انسانیت.</STRONG></FONT></P> <P><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=3><STRONG>اصول و منشور سه گانه کانگ فو توآ طریقت دانائی را بگوئید؟</STRONG></FONT></P> <P><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>1) اجرای 21 مرحله تکنیکی .<BR>2) بنیان دانشکده انشاء تن و روان.<BR>3) التزام عملی به هفت مایگاه.</STRONG></FONT></P> <DIV style="PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 5px; VERTICAL-ALIGN: middle; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 5px"><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=3><STRONG>کانگ فو توآ 21را ازسنی می توان شروع كرد ؟</STRONG></FONT></DIV> <P><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>کانگ فو توآ 21 برای تمامی افراد در سنین مختلف برنامه دارد وحد و مرزی از لحاظ سنی نمی شناسد.</STRONG></FONT></P> <P><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=3><STRONG>ورزش از دیدگاه علمی به چه معناست؟</STRONG></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>تعریف ورزش از دیدگاه علمی، آنگونه مصرف انرژی که باعث تکامل تن و روان و همه حرکات انسان شود.</STRONG></FONT></P> text/html 2010-04-10T10:07:28+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو نظریه واتسون http://k-toa21.mihanblog.com/post/21 <A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT color=#ffff33 size=2><STRONG>واتسون</STRONG></FONT></U></A><FONT size=2><STRONG> بنیانگذار </STRONG></FONT><A class=daneshnameh title=رفتارگرایی href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C"><FONT color=#ffff33 size=2><STRONG>رفتارگرایی</STRONG></FONT></A><FONT size=2><STRONG> معتقد بود که آنچه را روح می‌نامیم، چیزی جز رفتار نیست و هنگامی که بدین واقعیت توجه کنیم، می‌بینیم که روح و جسم در واقع یک <I>ماهیت</I> دارند، زیرا رفتار شکل بخصوصی از فعالیت فیزیولوژیک (جسم) است. این دیدگاه به </STRONG></FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT color=#ffff33 size=2><STRONG>نظریه هم ماهیتی</STRONG></FONT></U></A><FONT size=2><STRONG> (‌Identity Theary) معروف است.</STRONG></FONT> <P></P> <P><BR></P> text/html 2010-04-10T10:06:22+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو نظریه لایپ نیتس http://k-toa21.mihanblog.com/post/20 <DIV class=owner_photo></DIV><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT color=#ffff33 size=2>لایپ نیتس</FONT></U></A><FONT size=2> (Liebnitz) اعتقا داشت، روح و جسم مستقل از یکدیگر هستند، اما در مسیرهای موازی حرکت می‌کنند. در واقع هر رویه روانی به یک رویه جسمی مربوط می‌شود، ولی هیچ یک از آنها عامل تغییر دیگری نیست. این دیدگاه به </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT color=#ffff33 size=2>نظریه توازی</FONT></U></A><FONT size=2> (Parllelisme Theory) معروف است.</FONT> text/html 2010-04-10T10:04:14+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو نظریه دکارت http://k-toa21.mihanblog.com/post/19 <FONT size=2><FONT color=#ffff33>کارت</FONT> به وجود دو جوهر مستقل اعتقاد داشت. یکی جوهر جسم و دیگری جوهر روح. از نظر او جسم و روح دو امر جداگانه هستند که هیچ یک بر دیگری تاثیر ندارد. نه علت‌های روانی می‌توانند معلولهای جسمی بوجود آورند و نه علت‌های جسمی قادر به ایجاد معلولهای روانی هستند.</FONT> text/html 2010-03-28T10:53:21+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو آتادو http://k-toa21.mihanblog.com/post/18 <TABLE style="WIDTH: 578px; HEIGHT: 1153px" cellSpacing=1 cellPadding=1 width=578 align=center border=0> <TBODY> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">خط دوم آتادو نامیده شد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">که بدانی تو کجا بودی چه شد</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">با تو ای همره کنم راز و نیاز</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">با تو ای انسان چه گویم قصه باز</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">با تو گویم شرح این بیچارگی</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">داستان غربت و آوارگی</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">دوری از موطن کز آنجا رانده ایم</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">دوری از یاران که تنها مانده ایم</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">گفت با انسان خداوند کریم</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">شرح این هجران و دوران عظیم</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">پیش از این خلقت که انسان هیچ بود</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">نطفه بی ارزش پرپیچ بود</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt">از پدر بود&nbsp;اندکی وزمادرش</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">از حقیری نیست اندر باورش</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">ای خدا تو این چنین پرداختی</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">وزکمال خویش روحش ساختی</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">فضل کردی دیده بینا و گوش</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">عقل ارزانی نمودی فهم و هوش</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">راه رشد و رستگاری و فلاح</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">راه انسان گشتن و راه صلاح</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">ما اگر شاکر بسود خویشتن</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">ما اگر كافر زیان روح و تن</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">انتـــــهای کار بـاتو چون نخــــست</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">عاقبت مقصودمان در نزد توست</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">کرده ای آماده جنت با جحیم</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">این بكافر ، آن بمومن شد قسیم</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">یكطرفه<SPAN style="COLOR: red"> </SPAN>آماده شد سلسلال ها</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">بهر کافر چون بود زلزالها</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">باز آماده بود حور و نعیم</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">بهر صابر بهر ابرار ای کریم</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">تا بنوشند از می کافوروش</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">جامها از ساقیان حوروش</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">آب آن از چشمه های سلسبیل</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">عطــــــــر آن از اختــــلاط زنجبیل<SPAN style="COLOR: #ffcc00"> </SPAN></SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">نعمتهای بی انتها و بی مثال</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">زندگی درعیش و مستی بی خیال</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">مستی آنجا زسکر روی تو</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">حسرت ما آنکه ناید بوی تو</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">بهر یک اطعام مسکین ای کریم</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">دادی این پاداش و این جای نعیم</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">خامس آل عبا بیت رسول</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">گشته درآن امتحان اینسان قبول</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">صد دعا صد ناله کرده سوی تو</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">گشته محروم از لقای روی تو</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">کز سَقاهُمْ رَبُّهمْ دیوانه ام</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">من که هستم کین چنین بیگانه ام</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">خود تو گفتی ساقی آنجا تویی</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">نیستم من زآنچه آنجا خود تویی</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">گرچه محرومیم از دیدار تو</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">دل سپرده سوی خوش رفتار تو</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">چشمه های تجریان <SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">نضاختان</SPAN></SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">گو مبارک بر خلوص بندگان</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">چشمه تسنیم و آن شرب رحیق</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">وامگیرازما تو ای نَعمُ الرفیقْ</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">درتکاپوییم تا سازیم خویش</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">با فن و تقوی گرفته راه پیش</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">«</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">جان دهم از غم براین دستان او</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">که نیم ازحلقه مستان او»</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt">گام گام اینجا درون باشگاه&nbsp;</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">تن سپرده درریاضت سوی راه</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">پله پله نفس و ضعف خویشتن</SPAN></SPAN></TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">بسپریم از راه فکرو راه فن</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">تن که مخلوق تو و انعام تست</SPAN></SPAN></TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">جان که از روح تو و همنام تست</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #ffcc00; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">چون </SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">پیشکش آورده بااین زاریم</SPAN></SPAN></TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">تویی معبود تو ده یاریم</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">جان من را کن رها از بند تن</SPAN></SPAN></TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">تن قوی کن تا شناسم خویشتن</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">«تن زده اندر زین چنگالها</SPAN></SPAN></TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">جان فشاند سوی بالا بالها»</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">جــــان ببر بـالا که جـــان افزا تویی</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #ffcc00; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> </SPAN></SPAN></TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">بند بگـــسل از تنــــــم والا تــــویی </SPAN></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2010-03-28T10:43:39+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو آناتوا http://k-toa21.mihanblog.com/post/17 <TABLE style="WIDTH: 576px; HEIGHT: 283px" cellSpacing=1 cellPadding=1 width=576 align=center border=0> <TBODY> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">مادر خط ها بود آناتوا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">چون زما درآمدی اینجا درآ</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">اندر آ اسرار دین حق به بین</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">نکته هایی بس ظریف و بس مبین</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">بین چسان از مادر افتادی زمین</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">شد حیات تو سر آغاز اینچنین</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">بین بجز حق کی زمادر خود نزاد</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">مادر آدم همین خاک است و باد</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt">غیر او که لَمْ یَلِدْ&nbsp;لَمْ یوُلَدْ است</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">باقیان </SPAN>را جان زمادرممتد است</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">نیز بین اندر درون نفس پلید</SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">مادر بت ها است پنهان و پدید</SPAN></SPAN></TD></TR> <TR> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">بعد مــــــادر نوبــــت بـابـا بود</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> </SPAN></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">ریشـه و اصلم پدر اینجــــا بود </SPAN></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2010-03-28T10:41:21+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو فلسفه http://k-toa21.mihanblog.com/post/16 <P><FONT size=2>مطالعهٔ مسائل کلی و اساسی پیرامون موضوعاتی چون وجود، آگاهی، حقیقت، عدالت، زیبایی، اعتبار، ذهن و زبان است. وجه افتراق فلسفه با راه‌های دیگر پرداختن به این پرسش‌ها (راه‌هایی نظیر عرفان و اسطوره)، رویکرد نقّادانه و معمولاً سامانمند فلسفه و تکیه‌اش بر استدلال‌های عقلانی‌است</FONT></P> <P><SPAN class=mw-headline id=.D9.88.D8.A7.DA.98.D9.87.D9.94_.D9.81.D9.84.D8.B3.D9.81.D9.87><FONT size=2><STRONG>واژهٔ فلسفه</STRONG></FONT></SPAN></P><SPAN class=mw-headline> <P><FONT size=2>واژه فلسفه از واژهٔ </FONT><A title=یونان href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86"><FONT color=#002bb8 size=2>یونانی</FONT></A><FONT size=2> <I>Philosophia</I> برگرفته شده است که به معنای خرد دوستی است و در زبان عربی و فارسی رایج‌ گشته است. این واژهٔ یونانی از دو بخش تشکیل شده است: -Philo به معنی <I>دوستداری</I> و sophia- به معنی <I>دانایی</I>.</FONT></P> <P><FONT size=2>اولین کسی که این واژه را به کار برد، </FONT><A title=فیثاغورس href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3"><FONT color=#002bb8 size=2>فیثاغورس</FONT></A><FONT size=2> بود. زمانی از او پرسیدند که: <I>«آیا تو فرد دانایی هستی؟»</I> وی پاسخ داد:<I>«نه، اما دوستدار دانایی (Philosopher) هستم.»</I></FONT></P> <P><STRONG><FONT size=2>بنابراین فلسفه از نخستین روز پیدایش به معنی دوستی ورزیدن به دانایی، تفکر و فرزانگی بوده.</FONT></STRONG></P> <P><SPAN class=mw-headline id=.D9.85.D9.88.D8.B6.D9.88.D8.B9_.D9.81.D9.84.D8.B3.D9.81.D9.87><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN class=mw-headline><STRONG><FONT size=3>موضوع فلسفه</FONT></STRONG></SPAN></P><SPAN class=mw-headline><STRONG><FONT size=3> <P>فلسفه، تفکر است. تفکر درباره کلی‌ترین و اساسی‌ترین موضوعاتی که در <A title=جهان href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86"><FONT color=#002bb8>جهان</FONT></A> و در زندگی با آن‌ها روبه رو هستیم. فلسفه هنگامی پدیدار می‌شود که پرسش‌هایی بنیادین درباره خود و جهان می‌پرسیم. سوالاتی مانند:</P> <UL> <LI>کی هستیم و از کجا آمدیم؟&nbsp; <LI>حقیقت <A title=زمان href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86"><FONT color=#002bb8>زمان</FONT></A> چیست؟ <LI>آیا عالم هدفی دارد؟ <LI>اگر زندگی معنایی دارد، چگونه آن را بفهمیم؟ <LI>آیا ممکن است که چیزی باشد و <A class=new title="علت و معلول (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D8%AA_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84&amp;action=edit&amp;redlink=1"><FONT color=#ba0000>علتی</FONT></A> نداشته باشد؟ <LI>ما در دو دنیا زندگی میکنیم که یکی دنیای خواب و دیگری دنیای بیداری نام دارد.چه در دنیای خواب باشیم و چه در دنیای بیداری؛تمام واقعیت را متعلق به دنیایی میدانیم که در همان موقع در آن زندگی میکنیم . اما واقعیت به چه معناست؟ <LI>سرنوشت انسان به دست خود اوست و یا از بیرون تعیین می‌شود؟ <LI>چیزی که مسلم است این است که در خواب نیستیم.این اطمینان به دلیل تفاوتهای اساسی دنیای خواب با بیداری در مواردی مانند افزایش عقل در بیداری در مقایسه با کاهش عقل در دنیای خواب ؛یا امکان مشاهده خود در آئینه در هنکام بیداری وعدم امکان مشاهده خود در آئینه به هنکام خواب و....میباشد. <LI><A title=خدا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7"><FONT color=#002bb8>خدا</FONT></A> چیست؟ <LI>چگونه می‌شود ثابت کرد که ما در این مکان واین زمان هستیم؟ <LI>سرانجام دنیا چه خواهد شد ؟ </LI></UL> <P>و ده‌ها پرسش مانند این.</P> <P>چنانچه در این سؤالات می‌بینیم، پرسش‌ها و <A class=new title="مسائل فلسفه (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87&amp;action=edit&amp;redlink=1"><FONT color=#ba0000>مسائل فلسفی</FONT></A> از سنخ امور خاصی هستند و در هیچ علمی به چنین موضوعاتی، پرداخته نمی‌شود. مثلاً هیچ علمی نمی‌تواند به این پرسش که واقعیت یا حقیقت چیست و یا این که <A title=عدالت href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA"><FONT color=#002bb8>عدالت</FONT></A> چیست، پاسخ گوید. این امر به دلیل ویژگی خاص این مسائل است.</P> <P>موضوع فلسفه، یعنی این امر که فلسفه به چه مسائلی نظر دارد و چه حیطه‌ای از شناخت را در بر می‌گیرد و کدام عرصه را مورد مطالعه قرار می‌دهد و در نتیجه جای فلسفه در طبقه بندی علوم کدام است؟</P> <P>موضوع فلسفه در جریان تاریخ تغییر فراوان کرده است. فلسفه در دوران باستان «علم علوم» بود و جامع کل معارف بشری و گردآوری کلیه دانستی‌های انسان در زمینه‌های مختلف به شمار می‌رفت. یک فیلسوف کسی بود که به تمام رشته‌های علوم آن زمان آشنایی داشت و در همه زمینه‌ها صاحب نظر بود. ولی در جریان تکامل جامعه پراتیک و عمل بشری بیشتر و عمیق‌تر شد. رازهای جهان پیرامون بیشتر گشوده شد، دانستنی‌ها متنوع ‌تر و ژرف‌تر و علم غنی‌تر و پر دامنه‌تر گردید. از آن علم (جامع کل) جدا شدند. نخست فیزیک و شیمی و طبیعیات و غیره و پس از آن علوم اجتماعی نیز که دیر زمانی همراه جدایی ناپذیر فلسفه شمرده می‌شود هر یک به مثابه دانش مستقل و جداگانه‌ای (اقتصاد، زبان شناسی، جامعه شناسی) جدا شدند. ولی درست از آنجا که فلسفه جمع ساده ریاضی و گرد آوری این علوم در کنار هم نبود پس از این جدا شدن‌ها و مستقل شدن‌ها به (هیچ) تبدیل نشد و از بین نرفت. برعکس هرچه این تجزیه عمیق‌تر صورت می‌گرفت و علوم مشخصه جدا می‌شد ـ درست مثل آن که از بند حشو و زوائد رها شود و پیرایه‌ها را به دور افکند ـ جوهر واقعی فلسفه به مثابه علمی قائم به ذات روشن‌تر و پاک‌تر جلوه‌گر می‌شد. موضوع مشخص فلسفه بدین ترتیب متبلورتر و برجسته‌تر گردید. امروز فلسفه عبارت است از علم مربوط به عام‌ترین قانون‌مندی‌های جهان هستی و شناخت انسانی و رابطه بین آن دو، عام‌ترین روابط و مناسبات بین اشیاء و پدیده‌ها.</P> <P>همین واقعیت که فلسفه از دیرترین دوران‌های تمدن باستانی و حتی قبل از دانش‌هایی نظیر فیزیک و زیست‌شناسی و زمین‌شناسی پدید آمده نشانی از نیاز انسان به آن و اهمیت آن در حیات معنوی بشر است. اگرچه همواره نقش فلسفه در جامعه روشن نبوده است ولی چه بسا که کردار، پندار و رفتار ما، احساسات ما و سراسر زندگی ما تحت تأثیر اندیشه‌های معین فلسفی و جهان‌بینی مربوطه جریان یافته است. این تأثیر امروزه تماماً پیدا و نیرومند است. هر مسئلهٔ جدی را که در نظر آوریم از مسائل سیاسی، دولت‌ها، احزاب، مبارزه طبقات و گروه‌ها گرفته تا مسائلی درباره چگونگی پیدایش سیارات و آنچه در گیتی و در زمین می‌گذرد یا درباره سرشت و سرنوشت انسان{،} پاسخ بدان‌ها به میزان زیادی وابسته بدان است که جهان را چگونه می‌بینیم، چه دید عمومی از این دنیا و آنچه در آن می‌گذرد داریم و از چه پایگاه فلسفی به آن‌ها می‌نگریم. نه فقط پاسخ به مسائل و راه‌حل آن‌ها بلکه شیوهٔ برخورد {با} آن‌ها و نحوهٔ طرح آن‌ها نیز وابسته است به همین دید معین، به همین پایگاه فلسفی ـ شالودهٔ تئوریک هر جهان بینی{_}.</P> <P>برخورد با فلسفه به مثابه یک علم نشان می‌دهد که فلسفه از آنجا که عام‌ترین قانونمندی‌های جهان را مطالعه می‌کند به مثابه مدخل اسلوبی بر علوم یا متدلوژی عام همه علوم اعم از دانش‌های طبیعی و اجتماعی جایی بسیار مهم و ضرور{ی} دارد.</P> <P>یک ویژگی عمدهٔ موضوعات فلسفی، <I>ابدی و همیشگی بودنشان</I> است. یعنی همیشه وجود داشته و همیشه وجود خواهند داشت و در هر دوره‌ای، بر حسب شرایط آن عصر و پیشرفت <A class=mw-redirect title=علوم href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85"><FONT color=#002bb8>علوم</FONT></A> مختلف، پاسخ‌های جدیدی به این مسائل ارائه می‌گردد.</P> <P>فلسفه، <I>مطالعه واقعیت</I> است، اما نه آن جنبه‌ای از واقعیت که علوم گوناگون بدان پرداخته‌اند. به عنوان نمونه، علم <A title=فیزیک href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9"><FONT color=#002bb8>فیزیک</FONT></A> درباره اجسام مادی از آن جنبه که <A class=new title="حرکت (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA&amp;action=edit&amp;redlink=1"><FONT color=#ba0000>حرکت و سکون</FONT></A> دارند و علم <A title=زیست‌شناسی href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C"><FONT color=#002bb8>زیست‌شناسی</FONT></A> درباره موجودات از آن حیث که حیات دارند، به پژوهش و بررسی می‌پردازد. ولی در فلسفه <A class=new title="کلی و جزئی (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1"><FONT color=#ba0000>کلی ترین</FONT></A> امری که بتوان با آن سر و کار داشت، یعنی <I><A class=mw-redirect title=وجود href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF"><FONT color=#002bb8>وجود</FONT></A></I> موضوع تفکر قرار می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، در فلسفه، اصل وجود به طور مطلق و فارغ از هر گونه قید و شرطی مطرح می‌گردد. به همین دلیل <A title=ارسطو href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88"><FONT color=#002bb8>ارسطو</FONT></A> در تعریف فلسفه می‌گوید: <I>"فلسفه علم به احوال موجودات است، از آن حیث که وجود دارند".</I></P> <P>یکی از معانی فلسفه، اطلاق آن به استعدادهای عقلی و فکریی است که انسان را قادر می‌سازد تا اشیا، حوادث و امور مختلف را از دیدگاهی بالا و گسترده مورد مطالعه قرار دهد و به این ترتیب، حوادث روزگار را با اعتماد و اطمینان و آرامش بپذیرد. فلسفه در این معنا مترادف <A title=حکمت href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA"><FONT color=#002bb8>حکمت</FONT></A> است.</P> <P>فلسفه در پی دستیابی به بنیادی‌ترین حقایق عالم است. چنانکه <A title="ابن سینا" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7"><FONT color=#002bb8>ابن سینا</FONT></A> آن را این گونه تعریف می‌کند:<BR><I>فلسفه، آگاهی بر حقایق تمام اشیا است به قدری که برای انسان ممکن است.</I></P> <P>فلسفه همواره از روزهای آغازین پیدایش خود، دانشی مقدس و فرابشری تلقی می‌شد و آن را علمی الهی می‌دانستند. این طرز نظر، حتی در میان <A class=new title="فلاسفه مسیحی (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1"><FONT color=#ba0000>فلاسفه مسیحی</FONT></A> و <A class=new title="فلاسفه اسلامی (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1"><FONT color=#ba0000>اسلامی</FONT></A> رواج داشت؛ چنانکه <A class=mw-redirect title=جرجانی href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C"><FONT color=#002bb8>جرجانی</FONT></A> می‌گوید: <I>"فلسفه عبارت است از شبیه شدن به خدا به اندازه توان انسان و برای تحصیل سعادت ابدی"</I>.</P> <P><A class=mw-redirect title=مارکس href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3"><FONT color=#002bb8>مارکس</FONT></A>، <A class=mw-redirect title=هگل href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%AF%D9%84"><FONT color=#002bb8>هگل</FONT></A> را پایان فلسفه می‌داند. سپس می‌گوید که «فیلسوفان همه در جهت تفسیر جهان گام بر داشته‌اند. اما مسئله بر سر تغییر آن است». از یک دیدگاه، به نظر می‌رسد با این جملهٔ مارکس تکلیف فلسفه معلوم شده‌است. از نظر این دیدگاه در عصر حاضر باید به فکر تغییر جهان بود و نه تفسیر آن.</P></FONT></STRONG></SPAN></SPAN> text/html 2010-03-28T10:40:31+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو روانشناسی http://k-toa21.mihanblog.com/post/15 <DIV class=owner_photo></DIV><SPAN class=mw-headline id=.D9.81.D8.B1.D8.A2.DB.8C.D9.86.D8.AF_.D8.AD.D9.84_.D9.85.D8.B3.D8.A6.D9.84.D9.87><FONT size=2><STRONG>فرآیند حل مسئله</STRONG></FONT></SPAN> <P><FONT size=2>حل مسئله&nbsp;: حل مسئله عبارت است از پردازش شناختی برای تبدیل موقعیت مفروض به موقعیت مطلوب در حالی که شخص حل کننده برای حل آن به طور آماده روش واضحی ندارد.حل مسئله تفکر و رفتاری است جهت رسیدن به هدفی که به آسانی در دسترس نیست. این تعریف شامل چهار ایده اساسی است. نخست اینکه حل مسئله یک امر شناختی است یعنی در درون ذهن یا دستگاه شناختی حل کننده روی می‌دهد پس وجود آن را می‌توان تنها به طور غیر مستقیم از رفتار حل کننده استنباط کرد. دوم آنکه حل مسئله یک فرایند است یعنی متضمن دستکاری معلومات در دستگاه شناختی یا ذهن حل کننده‌است (یعنی اجرای عملیات شناختی روی بازنمایی‌های نمادی درونی). سوم اینکه حل مسئله جهت دار است یعنی غرض از آن حل کردن یک مسئله‌است. ایده چهارم و آخر اینکه حل مسئله امری شخصی است یعنی دشواری تبدیل یک حالت مفروض از یک مسئله به یک حالت مطلوب بستگی به دانش کنونی حل کننده مسئله دارد. یک مسئله وقتی موجودیت می‌یابد که وضعیتی مفروض در ابتدا وجود دارد و حل کننده می‌خواهد آن وضعیت به صورت مطلوب تغییر یابد. چرخه حل مسئله چرخه حل مسئله شامل ۱- تشخیص مسئله ۲- تعریف مسئله ۳- تنظیم راهبرد حل مسئله ۴- سازماندهی اطلاعات درباره مسئله ۵- تخصیص منابع ۶- نظارت و ارزیابی است انواع مسائل&nbsp;: ۱-مسائل خوب ساختار، ۲- مسایل بد ساختار مسائل خوب ساختارمسیرهای روشن و واضحی برای راه حل دارند. این گونه مسائل را خوب تعریف شده می‌نامند. نمونه چنین مسائلی این است که چگونه مساحت متوازی الاضلاع را محاسبه می‌کنید. مسائل بد ساختار فاقد مسیر‌های روشن برای رسیدن به راه حل هستند به این مسائل بد تعریف شده هم می‌گویند. نمونه چنین مسائلی این است که وقتی هیچ کدام از دو طناب آنقدر بلند نیست که بتوان با در دست گرفتن یکی از آنها به دیگری رسید چگونه این دو طناب آویزان را به هم گره می‌زنید؟ راهبرد‌های حل مسئله از راهبردهای حل مسئله می‌توان به این موارد اشاره کرد۱- الگوریتم‌ها (یک راهبرد حل مسئله‌است که مستلزم پیروی از یک قاعده، روش یا متد خاص است و ضرورتا به راه حل صحیح می‌انجامد) ۲- بینش(درک ناگهانی از چگونگی حل مسئله) ۳- روش‌های اکتشافی(راهبردهای غیر رسمی شهودی و حدسی است که برخی اوقات منجر به راه حلی موثر می‌شوند و گاهی به راه حل موثری نمی‌رسند. روشهای اکتشافی شامل چهار روش است&nbsp;: ۱- تحلیل وسیله هدف ۲- کار به سمت جلو ۳- کار به سمت عقب ۴- تولید و آزمون</FONT></P> <P><FONT size=2>۱- تحلیل وسیله هدف&nbsp;: حل کننده مسئله با نگاه کردن به انتهای هدف مورد جستجو مسئله را تحلیل می‌کند و سعی می‌کند فاصله میان موقعیت فعلی وهدف نهایی در آن فضا را کاهش دهد.چ</FONT></P> <P><FONT size=2>۲- کار به سمت جلو: حل کننده مسئله از ابتدا شروع و سعی می‌کند مسئله را از ابتدا تا انتها حل کند.</FONT></P> <P><FONT size=2>۳- کار به سمت عقب: حل کننده مسئله از آخر شروع و سعی می‌کند از آنجا به سمت عقب حرکت کند.</FONT></P> <P><FONT size=2>۴- تولید و آزمون: حل کننده مسئله صرفا گزینه‌ای از اقدامات مختلف را نه الزاما به شیوه‌ای نظام مند انجام می‌دهد و سپس توجه می‌کند که کدام یک از آن اقدامات عمل خواهد کرد.</FONT></P> <P><FONT size=2>رایانه‌ها احتمال دارد از راهبردهای الگوریتمی حل مسئله استفاده کنند. انسانها به نظر می‌رسند بیشتر از روش‌های اکتشافی غیر رسمی استفاده می‌کنند در حل مسائل بد ساختار انتخاب باز نمایی مناسب برای مسئله به شدت بر آسانی دستیابی به راه حل درست تاثیر می‌گذارد. موانع موجود برای حل مسئله: ۱-آمایه ذهنی: آمایه ذهنی که استحکامات نیز نامیده می‌شود راهبردی است که در گذشته موثر بوده‌است اما برای مسئله خاصی که باید در حال حاضر حل شود موثر نیست، نوع خاصی از آمایه ذهنی تثبیت کار کردی است. تثبیت کارکردی عدم توانایی درک این واقعیت است که چیزی که مورد استفادهٔ شناخته شده و خاصی دارد ممکن است برای تامین اهداف دیگری هم مورد استفاده قرار بگیرد. ۲-انتقال: تسری دانش یا مهارت از موقعیت یک مسئله به موقعیت دیگر است. انتقال هم می‌تواند مثبت باشد هم منفی. انتقال مثبت زمانی رخ می‌دهد که حل مسئله قبلی باعث تسهیل حل یک مسئله جدید می‌شود. انتقال منفی زمانی رخ می‌دهد که حل مسئله قبلی باعث دشوارتر شدن حل مسئله بعدی شود برخی اوقات مسئله قبلی باعث می‌شود که فرد در مسیر نادرستی قرار گیرد. ۳- رشد نهفته: رشد نهفته بدنبال یک دوره کار شدید روی مسئله پدید می‌آید. رشد نهفته عبارت از رها کردن مسئله برای مدتی و سپس بازگشت به آن است.</FONT></P> <P></P> <P><BR></P> text/html 2010-03-28T10:39:35+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو رابطه جسم و روان (جسم و رفتار) http://k-toa21.mihanblog.com/post/14 <DIV class=owner_photo></DIV> <DIV class=owner_photo></DIV><FONT size=2>رابطه جسم و روان (جسم و رفتار) آن چنان نزدیک است که روان را « <I>مجموعه تجربه انسانی که تابع یک نظام عصبی است</I>. » تعریف کرده‌اند. می‌توان گفت هیچ موضوع روانی وجود ندارد که نتوان آنرا از دیدگاه فیزیولوژیک بررسی کرد. از طرف دیگر ، مرز مشخصی بین </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT color=#ffff33 size=2>فیزیولوژی</FONT></U></A><FONT size=2> (جسم) و </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT color=#ffff33 size=2>روان شناسی</FONT></U></A><FONT size=2> (روان) وجود ندارد. برای مثال ، وقتی بینایی را مطالعه می‌کنیم، در قلمرو « <I>فیزیولوژی</I> » هستیم، حال آنکه مطالعه « <I>ادراک بینایی</I> » جز روان شناسی است، ولی به درستی نمی‌دانیم مطالعه « <I>حس بینایی</I> » در کجا خاتمه پیدا می‌کند و مطالعه ادراک بینایی از کجا آغاز می‌شود.<BR>در یک دید کلی می‌توانیم بگوییم که تجزیه و تحلیل روانی رفتارهای مختلف در واقع دنباله تجزیه و تحلیل‌های فیزیولوژیکی رفتار اعضا مختلف است، با یک حرکت مضاعف از روان شناسی به فیزیولوژی و از فیزیولوژی به روان شناسی. <BR></FONT> <P></P> <P><BR></P> text/html 2010-03-28T10:38:32+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو تمرینات قدرتی و استقامتی http://k-toa21.mihanblog.com/post/13 <DIV class=owner_photo></DIV><STRONG><FONT size=3>نجام ملا یم تمرینات قدرتی و استقامتی به عنوان یک برنامه آمادگی کلی برای کلیه افراد جامعه مفید و سودمند است. <BR>انجام این تمرینات به وسیله افراد مسن و افرادی که دچار حمله قلبی یا تحت عمل جراحی قرار گرفته اند دارای اثرات سودمندی است و این افراد خیلی بیشتر از سایر افراد جامعه از انجام آن لذت می برند. <BR>فوائد این تمرینات شامل: افزایش قدرت انقباض عضلا ت، افزایش حجم عضلا ت، افزایش حساسیت به انسولین، کاهش چربی بدن و حفظ قدرت استخوان ها است که در نهایت سبب ایجاد تعادل بین عملکرد اعضای بدن و کاهش خطر ابتلا&nbsp; به بیماری ها می شود. <BR>تمرینات قدرتی به مقدار 2 تا 3 روز در هفته به&nbsp; صورت یک روز در میان در هفته به مدت 10-8 دقیقه و تکرار 15-10 بار برای داشتن نتیجه مطلوب باید انجام شوند. در حین انجام کلیه تمرینات ورزشی ذکر 2 نکته بسیار ضروری است: <BR>1-در طی تمرینات قدرتی، سرعتی، استقامتی، هوازی و کشش سعی کنید حرکات به صورت آهسته و کنترل شده باشد تا سبب آمادگی کامل بدنی شود. <BR>2- در حین انجام تمرینات حتما تنفس خود را کنترل کنید یعنی هنگامی که در حال انجام یک حرکت هستید در هنگام بیشترین فشار، عمل دم را انجام دهید سپس مقداری نفس حبس شود و در هنگام کاهش فشار عمل بازدم انجام شود. <BR>کنترل تنفس یعنی انجام تنفس درست دم و بازدم در جای خود و رعایت کامل زمان دم و بازدم یعنی هرچه مقدار عمل دم باشد باید مقدار حبس 3 برابر آن و عمل بازدم 2 برابر آن باشد. <BR>متاسفانه تنفس صحیح حتی در بین ورزشکاران حرفه ای دنیا هم نادیده گرفته شده و به صورت مساله ای کم ارزش بدان توجه می شود ولی برخلا ف تصور همگان انجام صحیح تنفس در بهبود عملکرد ورزشی و جلوگیری از آسیب های وارده بسیار موثر است. <BR>شیوه نفس کشیدن درست از زمان های قدیم در چین به صورت علمی ارزشمند مورد توجه قرار گرفته است و حتی بیشتر از خود ورزش به آن توجه می شود چون باعث ایجاد تعادل بین دستگاه های مختلف بدن می شود و در ارتباط با افزایش قدرت، تاثیرات چشمگیری دارد به طوری که ورزش های رزمی مثل ایکی دوکونگ فو و ووشو مورد استفاده قرار می گیرد. <BR>مهم ترین اثری که شیوه صحیح تنفس دارد افزایش طول عمر است به طوری که محققان پس از تحقیقات بسیار دریافته اند شیوه صحیح تنفس باعث افزایش طول عمر حتی تا 10 سال می گردد. </FONT></STRONG> <P></P> <P><BR></P> text/html 2010-03-25T19:27:41+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو كلیدهای موفقیت یك رزمی كار در مبارزه http://k-toa21.mihanblog.com/post/12 <DIV class=owner_photo></DIV> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P></P> <P align=justify><FONT size=3>اصولاً در پیروزی یك نبرد رزمی عوامل بسیاری دخالت دارند، اما چند عامل هستند كه از عوامل دیگر بسیار مهمترند كه در پی می آید: <BR><BR>۱-ریلكس بدن: «<STRONG>ریلكس</STRONG>» واژه ای است انگلیسی و بمعنای شُل كردن بدن. رزمی كاری كه بتواند به طرز صحیحی بدنش را ریلكس و شُل كند به راحتی قادر است پارازیت‌ها و افكار منفی ذهن خود را كنترل نماید و فكرش را آرام سازد. به عبارتی «وقتی كه بدن آرام شود، ذهن نیز آرام می شود».زمانی كه ذهن آرام شد، فرد می تواند از تمام تكنیكها و فنون رزمی خود، در مبارزه حداكثر استفاده را ببرد. بعلاوه وقتی كه بدن ریلكس و آرام باشد، انرژی جسمی و روحی اضافی به هدر نرفته و رزمی كار بنیه و قدرت بیشتری برای مبارزه و اجرای فنون خواهد داشت. یك رزمی كار می تواند تكنیك شل كردن بدن را به 2 طریق انجام دهد: <BR><BR><STRONG>الف-ریلكس ثابت</STRONG>: این شیوه به صورت نشسته و یا اغلب، دراز كش انجام می شود و شخص بوسیله القاء حس سنگینی به خود، نقاط بدنش را شل كرده و به آرامش می رسد. <BR><BR><STRONG>ب-ریلكس متحرك</STRONG>: پس از اینكه تكنیك ثابت آموخته شد، شخص می تواند ریلكس متحرك كه بسیار موثرتر است را تمرین كند. ریلكس متحرك شامل حركات نرم«تایچی»و «چی كونگ» است. این حركات بعلت آنكه نرم، آهسته، روان و با هماهنگی تنفس انجام می شوند، عضلات رزمی كار را در حركت، ریلكس كرده به وی آرامش روحی فوق العاده ای می بخشد. و بخاطر آنكه از طریق این حركات، كارآیی هنرجوی رزمی بسیار بالا می رود، امروزه اكثر رشته های رزمی در جهان حركات نرم «تایچی» و «چی كونگ» را بعنوان مكمل سبك رزمی خود تمرین می كنند. <BR><BR><STRONG>۲-تقویت فنون دفاعی:</STRONG> متاسفانه اكثر سبكهای رزمی، بر روی تكنیكهای تهاجمی تاكید بسیار می ورزندو به تكنیكهای دفاعی، توجه لازم را ندارند. فنون دفاعی بعلت آنكه شما را در برابر ضربات حریف كه گاه ممكن است منجر به نقص عضو و حتی مرگ شود، محافظت می كند در مبارزه بسیار مهمتر هستند تا فنون تهاجمی. شما می توانید تحت نظر یك استاد در عرض حداقل 6 ماه مبارزی تهاجمی شوید، ولی اگر بخواهید بصورت مبارزی تدافعی كه بتواند ضربات سریع و غافلگیرانه حریف را مهار كند در آئید، احتیاج به سالها تمرین زیر نظر یك استاد با تجربه دارید. عدم دفاع سریع و اصولی ضربات، در مبارزات قهرمانان مشهور سبكهای كلاسیك نیز مشاهده می شود. سبك «وینگ چون» كونگ فو یكی از سبكهای دفاعی معروف در دنیاست كه تكنیكهای دفاعی موثری دارد. وقتی كه شما در اثر تمرین، مهارتهای دفاعی نان را افزایش دهید، فنون تهاجمی تان خود به خود پیشرفت می كند. ولی اگر بخواهید بیشتر بر روی تكنیكهای حمله ای تاكید ورزید، فنون دفاعی تان بطور اصولی تقویت نمی شود. <BR><BR><STRONG>۳-محكم كردن بدن</STRONG>: حساسیت زدایی جسمی نسبت به ضربه یكی از اصول بسیار مهم در هنرهای رزمی است. شما هر چقدر كه در فنون دفاعی، سریع و هوشیار باشید، باز هم امكان دارد در مبارزه یكی دو ضربه به شما اصابت كند كه البته امری است طبیعی. یا زمانی كه بخواهید تكنیك های حریف را دفاع نمایید باید از دستهای محكمی برخوردار باشید. از این رو، بدنسازی جسمی یك رزمی كار در مقابل ضربه به 3 بخش تقسیم می شود: <BR><BR><STRONG>الف-حساسیت زدایی عضله ای</STRONG>: در این وضعیت، حساسیت عضله ها نسبت به ضربه به تدریج از بین می روند. <BR><BR>ب-محكم كردن استخوانهای دست و پا: طی تمرینات رزمی و مخصوصاً مبارزه، استخوانهای هنر جویان چه در دفاع و چه در حمله بدفعات به هم اصابت می كنند و اگر یك رزمی كار ماهر در فنون رزمی استخوانهای دست و پایش محكم نباشد، ممكن است در اثر درد شدیدی كه در استخوان ساعدش به علت دفاع ضربه حریف بوجود می آید، قادر به ادامه مبارزه نباشد. پس لازم است كه استخوانهای ضروری، مخصوصاً استخوان ساعد دست و ساق پا محكم شده و حساسیت آنها نسبت به ضربه بتدریج از بین بروند. <BR><BR><STRONG>ج-حساسیت زدایی صورت:</STRONG> از بین بردن حساسیت صورت نسبت به ضربه، اهمیت زیادی دارد. چون ضربه به صورت باعث گیجی می شود و زمانی كه رزمی كاری گیج و مغشوش شود، بهترین موقع است كه وی را تحت حملات متوالی قرار داد. فردی كه در اثر اصابت ضربه به صورتش، گیج شود دیگر هیچ عكس العملی نمی تواند از خود بروز دهد. از اینرو، حساسیت بعضی از نقاط صورت را باید از بین برد. حساسیت زدایی صورت باید بسیار با احتیاط و بتدریج صورت گیرد و مواظب بود كه به نقاط حساس مثل: بینی یا چشمها آسیبی وارد نشود. هر 3 نوع بدن سازی كه در بالا تشریح شد، باید حتماً تحت نظر مربی مجرب و بتدریج انجام گیرند. البته نقاط حیاتی بدن نظیر: بیضه، چشم، حفره گردن و غیره را بهیچ وجه نمی توان در برابر ضربه مقاوم نمود و تنها راه محافظت از آنها، تقویت فنون دفاعی است. <BR><BR><STRONG>۴-توانایی مبارزه در فاصله نزدیك</STRONG>: مبارزه در اغلب رشته های رزمی در فاصله دور انجام می شود و بر این اساس، اكثر رزمی كاران تنها قادرند از فاصله دور مبارزه كنند و اگر فاصله بسته شود، در فاصله نزدیك نمی توانند به نحو موثری به مبارزه شان ادامه دهند. توانایی مبارزه از فاصله نزدیك، برای یك رزمی كار بزرگترین امتیاز محسوب می شود. اگر دقت كرده باشید دو نفر شخص عادی كه واقعاً با هم درگیر می شوند، در یك لحظه بطور غریزی و ناخودآگاه فاصله بین خود را كم می كنند و بیشتر از ضربات دست استفاده می نمایند. و این امر، در تمام مبارزات حقیقی و آزاد رزمی، طبیعی است. و به همین علت است كه اكثر قهرمانان رزمی‌كاری كه در مسابقات از فاصله دور و به صورت كلاسیك و قراردادی مبارزه كرده و پیروز می شوند، در مبارزات غیرقراردادی و آزاد و همچنین درگیریهای خیابانی، بندرت می توانند حریف خود را مغلوب سازند.&nbsp; <BR><BR>۵-تنفس صحیح و تقویت ششها: مَثَلی است چینی كه می گوید: <STRONG>«اگر ضربه یك رزمی‌كار فاقد كنترل تنفس باشد، ضربه اش قدرت لازم را نخواهد داشت»</STRONG>. رزمی كاری كه به تكنیكهای تنفسی آشنا نباشد و آنها را انجام ندهد، نباید خود را یك رزمی كار واقعی بداند. اگر نگاهی به تمرینات سبكهای رزمی بیندازیم، در تمام آنها تكنیك های كنترل تنفس وجود داشته و اهمیت زیادی دارد. براستی چرا تنفس صحیح برای یك رزمی كار بسیار مهم است؟ <BR><BR>اجازه دهید با مثالی ساده، مطلب را روشن تر سازیم: اگر شما از چیزی بترسید و یا نسبت به موضوعی خشمگین شوید، اولین ریتم بدنی تان كه از تعادل خارج می شود، تنفس شماست كه سریع و تند می گردد. حال اگر در این وضعیت بتوانید نفسهای عمیق و شكمی انجام دهید یا به عبارتی تنفسهایتان را كنترل كنید، بسرعت آرام شده و انرژی جسمی و روحیتان تحلیل نمی رود. <BR><BR>پس اگر مایلید طی تمرینات و مبارزه زود خسته نشده و بنیه، قدرت و استقامت زیادی داشته باشید، تمرینات تنفسی را پیوسته انجام دهید. از طریق تمرینات صحیح كنترل تنفس، ابتدا ششها قوی می‌شوند و حین تمرینات طاقت فرسای رزمی كه انرژی بدن رو به اتمام است، این ششهای قوی هستند كه تنفس را خود به خود كنترل كرده و اجازه نمی دهند، رزمی كار خسته و از ادامه فعالیت متوقف شود، بلكه با تنفسهای عمیق و كسب اكسیژن بیشتر، به وی انرژی می بخشند. اینكه می بینید بعضی از هنرجویان رزمی، در نبرد زود خسته شده یا اصطلاحاً «می بُرَند» به خاطر عدم آشنائی شان به تنفس عمیق و اصولی است. نكته دیگر اینكه: یك رزمی كار اساساً باید در حین تنفس كه بدن ضعیف شده و می خواهد انرژی بگیرد، تكنیكهای دفاعی و موقع تخلیه هوا كه بدن قدرت گرفته و میخواهد انرژی را انتقال دهد ضربه بزند. <BR><BR>۶-خود را به یك سبك رزمی محدود نكنید: نباید خود را تنها به فراگیری یك رشته رزمی خاص محدود كنید. چون هر سبك رزمی، مزایا و معایبی دارد و نمی توان گفت كدام رشته رزمی بهترین سبك است. بعضی ها آنقدر به رشته رزمی شان علاقه و حساسیت دارند كه اگر عیبی واقعی از آن گفته شود، نمی خواهند آنرا بپذیرند. لازم به ذكر است كه تمام هنرهای رزمی در دنیا از معبد شائولین در چین نشات گرفته و ریشه تمام سبكها در دنیا یكی است. و اگر دقت كرده باشید، تكنیكهای پا و دست با كمی اختلاف، در كلیه رشته ها یكسان است و تنها اسمشان فرق می كند. یكی از علتهایی كه باعث شد بروسلی در دنیا شهرت بسیاری بدست آورد این بود كه بروسلی با اینكه سبك اصلی اش وینگ چون كونگ فو بود، ولی اصول چندین سبك رزمی دیگر را فرا گرفته و پیوسته تمرین می نمود و خود را صرفاً به یك رشته رزمی، محدود نكرده بود. براین اساس بود كه وی حركات و فنون رزمی را مثل یك «بالِریَن» نرم و راحت و با سرعت و قدرت بسیاری بر روی حریفانش اجرا نموده همه را مجذوب خود می كرد. <BR><BR>( <STRONG>هیچ وقت از مبارزات تمرینی در باشگاه فرار نکنید</STRONG><STRONG> و از هر فرصتی برای مبارزه کردن استفاده کنید زیرا تعداد مبارزات زیاد شما باعث موفقیت و اعتماد به نفس شما میشود )</STRONG></FONT></P> <P><BR></P> text/html 2010-03-25T19:23:12+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو فعالیت هوازی http://k-toa21.mihanblog.com/post/11 <STRONG>اصطلا ح هوازی هم معنی با اکسیژن است و شامل انجام فعالیت هایی است که نیاز به اکسیژن دارد تا انرژی لا زم جهت انجام فعالیت ها فراهم شود. این تمرینات شامل انجام حرکات ریتمیک منظم می باشد و به وسیله تمامی عضلا ت انجام می شود. <BR>این حرکات سبب افزایش سرعت ضربان قلب و تنفس و سبب ورزیدگی قلب می شود. فعالیت های هوازی مهم ترین عامل در بهبود عملکرد و ظرفیت کار قلب در بیمارانی است که دچار حمله قلبی شده اند یا اینکه عمل جراحی قلب انجام داده اند. انجام تمرینات هوازی نیاز به شرایط ذیل دارد: <BR>1- این تمرینات بین 60-30 دقیقه انجام شود. <BR>2- این تمرینات 3 الی 5 بار در هفته انجام شود. <BR>3- با یک نرمش ساده شروع و به تدریج پیشرفت کند. <BR>4- این تمرینات شامل راه رفتن آهسته، راه رفتن تند، دوچرخه سواری و بالا&nbsp; رفتن از پله است.</STRONG> text/html 2010-03-24T08:35:17+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو تصحیح شیوه زندگی با تمرینات منظم http://k-toa21.mihanblog.com/post/10 <STRONG><FONT face=Arial>اکثر محققان توصیه می کنند که مردم بدون در نظر گرفتن سن و وضعیت جسمانی باید دائما در حال فعالیت فیزیکی باشند و روزانه به طور کاملا&nbsp; منظم&nbsp; به فعالیت ورزشی بپردازند و به طور کاملا&nbsp; جدی از کم تحرکی بپرهیزند. <BR>تاثیرات درازمدت انجام فعالیت بدنی شامل: افزایش کلسترول خوب، کاهش کلسترول بد، افزایش قدرت متابولیسم، کنترل وزن، کاهش اضطراب و افسردگی، افزایش طول عمر و کاهش خطر ابتلا&nbsp; به بیماری های قلبی است. <BR>تمامی جراحان قلب بزرگ دنیا انجام فعالیت بدنی روزانه به میزان 30 دقیقه را توصیه می کنند. این تمرینات می تواند چندین بار در طول روز به صورت کوتاه مدت انجام شود یعنی به صورت 3 زمان 10 دقیقه ای یا 2 زمان 15 دقیقه ای.</FONT></STRONG><A href="http://www.arvin-ehsan.mihanblog.com/post/9"><FONT color=#ffff33></FONT></A> text/html 2010-03-24T08:31:14+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو شناخت تنگی نفس http://k-toa21.mihanblog.com/post/9 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">مقدمه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">تنگی نفس یعنی آگاه شدن از تنفس نامطلوب و غیر طبیعی و احساس تنفس سخت و ناخوشایند است. به عبارت دیگر انسان طبیعی نسبت به نفس کشیدن خود آگاهی چندانی ندارد، اما در کسی که دچار تنگی نفس می‌شود، نسبت به تنفس خود و معمولاً سختی آن آگاهی پیدا می‌کند. عموما تنگی نفس به تنفس سریع و مشکل گفته می‌شود و در زمان تنگی نفس ، بیمار از عضلات گردن ، شانه‌ها و شکم (عضلات فرعی تنفسی) نیز برای تنفس استفاده می‌کند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">علل تنگی نفس</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN> <o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">تنگی نفس از نشانه‌های دوگانه‌ای است که می‌تواند منشا قلبی داشته باشد یا نداشته باشد. در بیشتر موارد تنگی نفس افراد به دلیل مشکلات ریوی بروز پیدا می‌کند اما در درصدی از موارد بیماری قلبی زمینه ساز تنگی تنفس می‌شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">تنگی نفس ممکن است ناشی از بیماریهای ریوی یا قفسه سینه از جمله</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><A href="http://www.mihanblog.com/blog/post/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%B3%D9%85"><SPAN lang=FA dir=rtl style="COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">آسم</SPAN></A></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"> ، </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><A href="http://www.mihanblog.com/blog/post/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86"><SPAN lang=FA style="COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">برونشیت</SPAN></A></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"> ، </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><A href="http://www.mihanblog.com/blog/post/mavara-index.php?page=%D8%B3%D9%84"><SPAN lang=FA style="COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">سل</SPAN></A></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"> و عفونت ریه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>(پنومونی)، بیماریهای قلبی از جمله حمله حاد قلبی اختلال دریچه‌های آئورت و میترال و نارسایی قلبی ،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">کم‌خونی ، عفونت شدید بدن ، </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><A href="http://www.mihanblog.com/blog/post/mavara-index.php?page=%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C"><SPAN lang=FA style="COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">چاقی</SPAN></A></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"> و </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><A href="http://www.mihanblog.com/blog/post/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8"><SPAN lang=FA style="COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">اختلالات اضطرابی</SPAN></A></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"> باشد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">بعلاوه شروع ناگهانی تنگی نفس با یا بدون </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><A href="http://www.mihanblog.com/blog/post/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B1%D8%AF+%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C"><SPAN lang=FA style="COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">درد سینه</SPAN></A></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"> ممکن است علامت آمبولی ریه باشد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"><o:p><FONT face="Times New Roman"></FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">انواع تنگی نفس<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">تنگی نفس کوششی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN> <o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">این نوع از تنگی نفس گاه حالت کوششی پیدا می‌کند، یعنی با فعالیت و کوشش بدنی فرد ارتباط مستقیم دارد. انسان به طور طبیعی اگر به شدت و بدون آمادگی قبلی ورزش کند و یا مسافت طولانی را بدود، این نوع تنگی نفس را تجربه خواهد کرد. در افراد مبتلا به برخی بیماریهای قلبی مانند مشکلات دریچه‌ای یا نارسایی قلبی ، تنگی نفس با فعالیتهای کمتری ایجاد می‌شود. به گونه‌ای که حتی در موارد شدید بیماری ، راه رفتن عادی و انجام کارهای اولیه با تنگی نفس همراه می‌شود. در شدید ترین نوع تنگی نفس ، بیمار حتی در حالت استراحت و خوابیده نیز دچار تنگی نفس می‌باشد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt">ارتوپنه یا تنگی نفس در حالت درازکشیده</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-font-kerning: 18.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> <o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">نوع دیگری از تنگی نفس قلبی در حالت دراز کش و خوابیده ایجاد می‌گردد که در طب به آن "ارتوپنه" می‌گویند. یعنی قلب فرد به حدی نارساست که نمی‌تواند خون موجود در ریه‌ها را تخلیه کند و فرد مجبور است با کمک گرفتن از نیروی جاذبه این کار را انجام دهد. به همین جهت بیماران مبتلا به نارسایی قلب ، هنگام خواب زیر سرشان دو یا چند بالش می‌گذارند. به عبارت دیگر وقتی این افراد دراز می‌کشند، ریه فرد در آب بدن غرق می‌شود و احساس خفگی به وی دست می‌دهد. در این صورت بیمار جهت تنفس راحت باید بنشیند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt">تنگی نفس حمله‌ای شبانه</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-font-kerning: 18.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> <o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">حالت دیگری نیز وجود دارد که به صورت حملات شبانه تنگی نفس خود رانشان می‌دهد. به این صورت که 4 - 2 ساعت بعد از خواب به طور ناگهانی بیمار مبتلا به نارسایی قلبی با حالت خفگی از خواب می‌پرد، خود را به پنجره می‌رساند تا با نفس کشیدن در هوای آزاد خود را نجات دهد. در افراد مبتلا به نارسایی قلبی که اغلب دچار ورم پا نیز هستند، در طول شب آبهای جمع شده در پاها بتدریج تخلیه می‌شوند و به سوی ریه‌های فرد می‌آیند و در آنجا جمع می‌شوند. تجمع مایعات اضافه در ریه باعث می‌شود فرد دچار احساس تنگی نفس و حالت خفتگی شود. تنگی نفس حمله‌ای شبانه مشخصه بیماری قلبی است. البته در بیماری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><A href="http://www.mihanblog.com/blog/post/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%B3%D9%85"><SPAN lang=FA dir=rtl style="COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">آسم</SPAN></A></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"> و </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><A href="http://www.mihanblog.com/blog/post/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86"><SPAN lang=FA style="COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">برونشیت مزمن</SPAN></A></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"> نیز فرد ممکن است با حالت تنگی نفس از خواب بیدار شود ولی این دو مورد تا حدی قابل افتراق با تنگی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">نفس قلبی هستند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">بدین ترتیب که در آسم فرد سابقه قبلی دارد، بعد از نیمه شب دچار حمله می‌شود و با اسپری‌های گشاد کننده مجاری تنفسی بهتر می‌شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">در برونشیت مزمن نیز حمله تنگی نفس در پاسی از شب بروز پیدا می‌کند و با دفع خلط تنگی نفس بیمار مرتفع می‌گردد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt">تنگی نفس بازدمی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-font-kerning: 18.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> <o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">اشکال در خارج کردن هوا از ریه‌ها. هوا براحتی به داخل ریه می‌رود ولی خروج آن مشکل است. از آنجا که بیمار هوا را به سختی به بیرون می‌راند، صدای خس‌خس ایجاد می‌کند که به آن تنفس آسمی گفته می‌شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt">علائم همراه کمک کننده</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-font-kerning: 18.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> <o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">گاهی تمایز علل قلبی تنگی نفس از علل ریوی مشکل است چرا که هر دو باعث تنگی نفس کوششی ، ارتوپنه و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><A href="http://www.mihanblog.com/blog/post/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87"><SPAN lang=FA dir=rtl style="COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">سرفه</SPAN></A></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"> می‌شوند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">خس‌خس سینه و خلط خونی قاعدتا به دلیل بیماری ریوی پدید می‌آید هر چند بعضا در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی و ادم ریوی هم دیده می‌شوند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">در بیماران مبتلا به عروق کرونر ممکن است تنگی نفس در نبود درد سینه و با شرایط مشابه اتفاق افتد که به آن معادل آنژین قلبی گفته می‌شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt">درمان</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-font-kerning: 18.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> <o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">درمان تنگی نفس منوط به درمان بیماری زمینه‌ای فرد است. به عبارت دیگر یا باید دریچه معیوب که مانع از حرکت صحیح جریان خون می‌شود اصلاح شود. با داروی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><A href="http://www.mihanblog.com/blog/post/mavara-index.php?page=%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86"><SPAN lang=FA dir=rtl style="COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">دیگوکسین</SPAN></A></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"> ، قلب نارسا می‌تواند تقویت شود تا بتواند خون را از ریه‌ها خالی کرده و مانع تجمع و انباشتگی آن در ریه‌ها و سایر فضاهای بدن گردد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">از سوی دیگر با تجویز داروهای ادرارآور (دیورتیکها)</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>، آب در ریه‌ها تجمع نیافته و تنگی نفس برای فرد ایجاد نمی‌شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">مصرف غذاهای کم نمک در اصلاح این مورد خالی از فایده نخواهد بود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA">و در بیماریهای دیگر نیز درمان آنها انجام می‌شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN></FONT></P> text/html 2010-03-24T08:28:22+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو اسکلت بدن انسان http://k-toa21.mihanblog.com/post/8 <DIV class="cb_share clearfix"><A href="http://www.cloob.com/share/link/add/?url=http://k-toa-21.mihanblog.com/post/10&amp;title=اسکلت بدن انسان" target=_blank rel=nofollow></A>&nbsp;</DIV> <P></P> <DIV class=owner_photo></DIV> <DIV class=strong><IMG class=image height=135 alt="اسکلت بدن انسان" hspace=0 src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1111111110/300032.jpg" width=200 border=0> <BR>اسکلت بدن انسان</DIV> <DIV class=authour><BR>&nbsp;</DIV> <DIV class=td>اسکلت بدن هر فرد از تعدادی استخوان درست شده است . این استخوان ها ساختار بدن را می سازند و باعث حرکتِ بدن می شوند و همچنین از اعضای داخلی بدن محافظت می کنند ضمناً انسان بالغ ۲۰۶ استخوان دربدن دارد (شکل زیر)؛ حالا استخوانها ی بدنمان را بررسی می کنیم . <BR> <P align=center><IMG height=330 alt="" hspace=0 src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1111111110/3000321.jpg" width=300 border=1></P> <P class=p2>استخوان ها از چه چیزی ساخته شده اند ؟ <BR></P>اگر در موزه یک اسکلت واقعی یا فسیل دیده باشید فکر می کنید همه استخوان های آنها مرده اند . هر چند استخوان هایی که در موزه می بینید خشک ،سخت و شکننده هستند ولی با استخوان های بدن شما فرق می کنند یعنی استخوان هایی که اسکلت بدن شما را می سازند زنده اند و همیشه مثل سایر اعضای بدن رشد و تغییر می کنند .<BR>همه استخوان های بدن تقریبا از مواد مشابه ساخته شده اند ؛ خارجی ترین لایه آن که قسمت صاف و سخت می باشد از استخوان فشرده درست شده است و وقتی اسکلتی را نگاه می کنید این قسمت قابل رویت می باشد . <BR>درون استخوان فشرده چند لایه استخوان حفره دار وجود دارد که شبیه اسفنج می باشند .استخوان حفره دار مثل استخوان فشرده سخت نیست ولی باز هم خیلی محکم است. <BR>دربسیاری از استخوان ها ، استخوان فشرده از قسمت درونی محافظت می کند یعنی از مغز استخوان که ژله مانند است و وظیفه اش ساختن سلول های خونی است . <BR> <P class=p2>استخوان چگونه رشد می کنند ؟ <BR></P>وقتی هنوز بچه هستید دست ها ، پاها و سایر اعضای بدنتان کوچک است ، کم کم که رشد می کنید و بزرگ می شوید، همه اعضا کمی بزرگ می شوند ازجمله استخوان ها . <BR>بدن یک کودک هنگام تولد حدود ۳۰۰ استخوان نرم دارد ؛ این استخوان ها کم کم با هم جوش می خورند و ۲۰۶ استخوانی که بزرگسالان دارند تشکیل می دهند . بعضی از استخوان های کودکان از مواد نرم و انعطاف پذیری درست شده اند که به آن غضروف می گویند . در دوران کودکی درحالیکه رشد می کنید غضروف ها هم رشد می کنند و کم کم استخوان می شوند ، البته با کمک کلسیم غضروف ها تا ۲۵ سالگی سخت می شوند و در این سن تمام استخوان ها شکل گرفته اند . بعد از این غضروف ها دیگر رشد نمی کنند و استخوانهایی که به اندازه کافی رشد کرده اند اسکلتی را تشکیل می دهند که خیلی قوی و سبک است.<BR>اسکلت بدن از تعداد زیادی استخوان تشکیل شده است که بعضی از آنها فرد و بعضی دیگر زوج هستند. استخوانها از نظر شکل و اندازه بسیار متفاوت می‌باشند ولی بطور کلی آنها را به 5 گروه اصلی می‌توان تقسیم‌بندی کرد.<BR>1. استخوانهای مداز : استخوان مداز ، از یک تنه تقریبا استوانه‌ای با یک قسمت پهن در دو انتها تشکیل شده‌اند. این گروه بیشتر استخوانهای اندامهای فوقانی و تحتانی را در بر می‌گیرد.<BR>2. استخوانهای کوتاه : از نظر شکل تفاوتهای زیادی باهم دارند ولی بطور کلی می‌توان آنها را به شکل مکعب در نظر گرفت. این گروه استخوانهای قسمت پروکسیال دست و پا را در بر می‌گیرند که به ترتیب استخوانهای کارپال و تارسال نامیده می‌شوند.<BR>3. استخوانهای پهن : استخوانهای پهن در مقایسه با قطرشان سطح پهن دارند و شامل استخوانهای سقف جمجمه و دنده‌ها می‌باشند.<BR>4. استخوانهای نامنظم : استخوانهای نامنظم در نظر شکل تفاوتهای زیادی باهم دارند و در هیچکدام از گروههای فوق قرار نمی‌گیرند و شامل استخوانهایی می‌شوند که ستون فقرات و بعضی از استخوانهای جمجمه را تشکیل می‌دهند.<BR>5. استخوانهای سزامویید (کنجدی) : این استخوانهای در تاندونهای نزدیک مفاصل ظاهر می‌شوند مهمترین استخوان این گروه ، استخون کشکک می‌باشد. <BR> <P class=p2>ساختمان استخوان <BR></P>استخوان بافتی است همبندی ، که از سخت‌ترین بافتهای بدن انسان بشمار می‌رود. استخوان از یک ماده بنیادی آلی که در نمکهای غیر آلی ذخیره شده‌اند تشکیل شده است. سختی استخوان به سبب وجود همین نمکهای غیر آلی است که تقریبا 60% وزن کل استخوان را تشکیل می‌دهند. این نمکها عمدتا شامل کلسیم ، فسفات و مقداری منیزیم و کربنات می‌باشند. خارج کردن نمکهای کلسیم از یک استخوان با قرار دادن استخوان در اسید معدن رقیق امکان پذیر است. <BR>شکل استخوان پس از خارج کردن نمکهای کلسیم بهم نمی‌خورد ولی نرم می‌شود. به‌طوریکه مثلا یک استخوان دراز را آنقدر می‌توان خم کرد که دو انتهای آن به هم برسند. یک غشای همبندی به نام پریوستیوم periosteum سطح خارجی استخوانها را می‌پوشاند. این غشا در مفاصل حرکتی که با غضروف مفصلی پوشانده شده‌اند، وجود دارد. پریوستیوم محتوی یک شبکه عروق خونی است که از طریق آن ، عروق به داخل استخوان نفوذ می‌کنند. در برش عرضی ، دو گونه استخوان تشخیص داده می‌شود. <BR> <P class=p2>استخوان متراکم <BR></P>با چشم معمولی و غیر مسلح ، به صورت متراکم و بی شکل دیده می‌شود، و لایه خارجی استخوان را تشکیل می‌دهد. موقعی که استخوان متراکم زیر میکروسکوب مورد بررسی قرار می‌گیرد، واحدهایی با آرایش منظم مشاهده می‌شوند که سیستم هاورس نام دارد. سیستم هاورس از قسمتهای ریز تشکیل شده‌است.<BR>1. یک حفره مرکزی (مجرای هاورس) که محتوی اعصاب و عروق است. <BR>2. دوایر متحدالمرکز استخوانی (لاملا) که حفره مرکزی را احاطه کرده‌اند. <BR>3. لاکونا به فضاهای بین لاملا که محتوی سلولهای استخوانی هستند گفته می‌شود. <BR>4. کانالیکولها ، مجاری باریکی هستند که لاملا عبور کرده و به لاکوما وصل می‌شوند. از میان همین مجاری است که مواد غذایی بوسیله رگها به داخل مجرای هاورس پخش می‌شوند.<BR>مابین سیستم‌های هاورس مجاور ، لاملاهای دیگر به نام لاملاهای میان بافتی وجود دارند. و دورتادور محل استخوان توسط لاملاهای دیگری به نام لاملاهای محیطی احاطه شده است. مجاری هاورس مجاور هم ، به وسیله مجاری عرضی باریکه (مجاری ولکمن Volkmann's canal) به یکدیگر متصل می‌شوند و از میان همین مجاری است که رگها از یک سیستم هاورس به سیستم دیگر راه می‌یابند. گرچه استخوان متراکم با چشم معمولی بی شکل به نظر می‌آید، ولی می‌توان فضاهایی را در آن مشاهده کرد که تفاوت عمده میان استخوان متراکم و اسفنجی در اندازه همین فضاهاست. <BR> <P class=p2>استخوان اسفنجی <BR></P>در رشته‌های استخوانی به نام ترابکولا که فضای ما بین آنها توسط چشم معمولی قابل روئیت است تشکیل شده است. مقدار هر یک از دو نوع استخوان فوق ، از استخوانی به استخوان دیگر و از قسمتی از استخوان به قسمتی دیگر فرق می‌کند. و بستگی به میزان قدرت مورد نیاز آن استخوان دارد. در تنه استخوان مداز ، یک لایه خارجی ضخیم از نوع استخوان متراکم وجود دارد. در صورتی که در یک استخوان نامنظم و یا کوتاه لایه متراکم استخوان نسبتا نازک است.<BR>استخوان اسفنجی دارای لاملاهایی است که از نظر ساختمان شبیه به لاملاهای استخوان متراکم هستند با این تفاوت که فضاهای موجود در استخوان اسفنجی بزرگتر بوده و سیستم‌های هاورس فقط در ترابکولهای بزرگ دیده می‌شوند. استخوان اسفنجی مواد غذایی خود را از رگهای اطراف دریافت می‌کند. <BR> <P class=p2>مغز استخوان <BR></P>تنه استخوان دراز ، دارای یک حفره مرکزی به نام موولا می‌باشد. این حفره با مغز استخوان ، که در میان ترابکولهای استخوان اسفنجی نیز دیده می‌شود، پرشده است. به هنگام تولد تمامی مغز استخوان سلولهای خونی را تولید می‌کنند که در آن مغز قرمز استخوان گفته می‌شود. با آغاز دوران بلوغ ، مغز قرمز فقط در استخوانهای جمجمه ، قرقره‌ها استخوانهای کتف ، ستون مهره‌ها ، دنده‌ها ، لگن و انتهای فوقانی بازو و رانها یافت می‌شود. در هر جایی که مغز قرمز توسط مغز زرد یا به عبارت دیگر چربی ، جایگزین شده باشد بافت خونساز کمی در آنجا وجود خواهد داشت.<BR> <P class=p2>کارایی استخوان <BR></P>1. استخوان چهارچوب نگهدارنده بافتهای نرم را تشکیل داده و به منزله تکیه‌گاهی برای تحمل وزن بدن می‌باشد. <BR>2. استخوان اهرمی است که ماهیچه‌ها برای ایجاد حرکت ، فشار خود را بر آن اعمال می‌کنند. <BR>3. استخوان از اترانهای حیاتی خاصی محافظت می‌کند مانند جمجمه که از مغز حفاظت می‌کند. <BR>4. استخوان از نظر دارا بودن بافت تولید کننده سلولهای خونی ، دارای اهمیت می‌باشد. <BR>5. استخوان منبع تجمع نمکهای کلسیک است. <BR> <P class=p2>توسعه و رشد استخوانها <BR></P>در مدت تکامل بدن انسان ، بیشتر استخوانها ابتدا به صورت غضروف نمایان می‌شوند. اما تعداد کمی از آنها مانند ترقوه و استخوانهای سقف جمجمه ابتدا توسط پرده‌های متشکله مزودرم ظاهر شده و هیچ غضروفی ندارند. این تشکیلات اولیه غضروفی پرده‌ای بعدا طی مراحل استخوان سازی به استخوان تبدیل می‌شوند. بعضی از استخوانها از یک مرکز استخوان‌سازی منفرد بوجود می‌آیند. باین معنی که تشکیل استخوان از یک نقطیه در ماده اولیه شروع شد. قوه استخوانی شدن تمام استخوان ادامه می‌یابد.<BR>استخوانهای دیگر ، مانند استخوانهای مداز ، از بیش از یک مرکز استخوان سازی استخوانی می‌شوند. بطوری که در بعضی از مراحل رشد، استخوان بوسیله قسمتهای غضروفی به چندین بخش تقسیم می‌شود. اولین مرکز استخوان سازی که در هر استخوان ظاهر می‌شود مرکز استخوان سازی اولیه ، و مراکز بعدی ، مراکز استخوان‌ سازی ثانویه نامیده می‌شوند. مرحله نموی که در آن این مراکز ظاهر می‌شوند در هر استخوان تقریبا ثابت است. بنابرین تعیین سن یک کودک نرمال با انجام رادیوگرافی از مناطق بخصوصی از اسکلت وی امکان پذیر است. <BR> <P class=p2>توسعه و رشد استخوان دراز <BR></P>در یک استخوان دراز نمونه مرکز استخوان سازی اولیه در مرکز غضروف اولیه ، در حدود هشتمین هفته زندگی جنینی ظاهر شده و تا استخوانی شدن تمام تنه استخوان ادامه می‌یابد. تنه یک استخوان مداز و در حال رشد دیانیز نامیده می‌شود و استخوانی شدن دیانیز ، معمولا قبل از تولد کامل می‌شود.<BR> <P class=p2>نقش اسکلت آدمی <BR></P>در انسان هم مانند جانوران دیگر ، وظیفه اسکلت عبارتست از: حفاظت اندامهایی مانند مغز ، قلب ، ششها و حرکت. چون اسکلت تکیه‌گاه عضلات قرار می‌گیرد. در عین حال مغز استخوان مرکز گلبول سازی است. همچنین استخوان را باید منبع مهم ذخیره مواد معدنی بخصوص کلسیم شمرد که وجود آنها در فعالیتهای حیاتی بدن ضرورت دارد.<BR>اسکلت آدمی برای سهولت مطالعه به سه بخش سر ، تنه ، دست و پا تقسیم می‌شود.<BR> <P class=p2>استخوانهای سر <BR></P>استخوانهای سر عموما از نوع استخوانهای پهن هستند اسکلت سر شامل دو بخش جمجمه و چهره است. استخوانهای جمجمه 8 تا است و عبارتند از: یک پیشانی در جلو ، یک استخوان پس سری که در پشت و زیر جمجمه قرار دارد این استخوان سوراخی بیضوی دارد که از آن راه ، مغز با نخاع مربوط می‌شود. دو استخوان آهیانه در طرف بالای جمجمه ، دو استخوان گیجگاه در دو پهلوی جمجمه ، یک استخوان پروانه که کف جمجمه را تشکیل می‌دهد. یک استخوان غربالی در پشت و بالای حفره‌های بینی. استخوانهای چهره 14 قطعه است. 13 قطعه چسبیده به جمجمه و بی‌حرکت است و یک قطعه آرواره تحتانی متحرک است. <BR> <P class=p2>استخوان جمجمه<BR></P>استخوان جمجمه از مغز که مهمترین قسمت بدن است محافظت می کند . با گذاشتن دست روی سر می توانید آن را لمس کنید . مخصوصاً در پشت سر و چند سانتیمتر بالاتر از گردن . استخوان جمجمه از استخوان های متفاوتی درست شده است . بعضی از این استخوان ها از مغز محافظت می کنند و بعضی چار چوپ صورت را می سازند اگر دستتان را زیر چشم تان بگذارید بر جستگی هایی را لمس می کنید که حفره ای شکل هستند و چشمها در آن قرار دارند . <BR>کوچکترین استخوان کل بدن، در سر قرار دارد و آن استخوان رکابی پشت پرده گوش می باشد که حدود ۶/۲تا ۳/۳ میلمتر طول دارد .<BR>دوست دارید بیشتر درمورد استخوان جمجمه بدانید ؟‌ استخوان آرواره زیرین تنها استخوان سر است که می توانید حرکت دهید . آرواره باز و بسته می شود و شما می توانید صحبت کنید یا غذا بجوید . <BR>جمجمه تازمانیکه بچه بوده اید فرق می کرد . همه نوزادان وقتی متولد می شوند فاصله ای بین استخوانهای جمجمه شان وجود دارد . این فاصله امکان حرکت استخوان ها بسته شدن و حتی روی هم قرار گرفتن آنها هنگام تولد را امکان پذیر می کند . وقتی کودک رشد می کند فاصله بین استخوان ها کم کم بسته می شود و ازبین می رود . مفصل های مخصوصی که به آنها بخیه می گویند استخوان های جمجمه را به هم متصل می کند<BR> <P class=p2>استخوانهای تنه <BR></P><B>ستون مهرها<BR></B>ستون مهرها قسمتی از اسکلت است که به راحتی می توان آن را امتحان کرد دست خود را روی وسط کمر بکشید با انگشتان آنها را لمس می کنید .<BR>ستون مهره ها به شما در چرخیدن خم شدن و ایستادن کمک می کنند ، همچنین از نخاع حفاظت می کند؛ نخاع بسته بزرگی از اعصاب است که اطلاعات را از مغز به سایر اعضای بدن می فرستد . ستون مهره ها دارای بیش از یک و یا حتی دو استخوان است . ستون مهره ها از ۲۶ استخوان تشکیل شده که به این استخوان ها ستون فقرات می گویند ضمناً هر مهره مانند یک حلقه می باشد . <BR>مهره های ستون فقرات پنج نوع هستند ؛ هر قسمت کار متفاوتی انجام می دهد ؛ هفت مهره اول در بالا را مهره های گردنی می گویند که پشت سر و گردن قرار دارند . وزن سر سنگین است و این مهره ها وزن سر را تحمل می کنند . <BR>زیر مهره های گردنی دوازده مهره قرار گرفته و مهره های قفسه سینه نام دارد و دنده ها را محکم می کند. <BR>زیر مهره های قفسه سینه پنج مهره کمری قرار گرفته است . <BR>زیر مهره های کمر، ساکرال (نشیمنگاه) قرار دارد ، پنج مهره که به هم وصل شده اند . و بالاخره درانتهای ستون فقرات استخوان دنبالچه قرار دارد که از چهار مهره به هم متصل شده درست شده است ، این قسمت خیلی مهم است چون وزن بدن را تحمل می کند و مرکز خوبی برای تحمل وزن می باشد ؛ پس وقتی یک کوله پشتی را بلند می کنید مهره های کمری ، نشیمنگاه و استخوان دنبالچه به شما نیرو می دهند ؛ وقتی می پرید یا پیاده روی می کنید این قسمت ها تعادل شما را حفظ می کنند . <BR>بین هر مهره دیسکهای کوچکی قرار دارد که جنس آن غضروف می باشد . دیسک ازساییده شدن مهره ها جلوگیری می کند و ضربه های ستون مهره ها را می گیرد . وقتی می پرید یا می چرخید یا نیزه ای پرتاب می کنید دیسک از مهره ها حفاظت می کند و مانع آسیب رساندن به آنها می شود .<BR><B>قفسه سینه<BR></B>قلب ، ریه ها و کبد اعضای مهمی هستند، دنده ها از آنها محافظت می کنند . دنده ها مثل قفسی دور سینه هستند که لمس کردن آنها راحت می باشد ، انگشتان دست را روی سینه حرکت دهید آنها را لمس می کنید . اگر نفس عمیق بکشید دنده را در جلوی بدن به آسانی لمس خواهید کرد . بچه هایی که لاغر هستند دنده های آنها زیر پوستشان مشخص است .<BR>دنده ها جفت جفت هستند و در هر طرف بدن دقیقاً جفت و یکسان می باشند بیشتر افراد دوازده جفت دنده دارند بعضی ها بیشتر از دوازده تا و بعضی ها کمتر آن دارند . همه دنده ها به ستون مهره های پشت ، درست در جایی که مهره های قفسه سینه آنها رانگه می دارند متصل شده اند . هفت جفت دنده اول قفسه سینه به جلوی جناغ سینه متصل هستند .جناغ سینه استخوان محکم در وسط سینه است که دنده ها را در جای خودشان نگه می دارد . بقیه دنده ها مستقیماً به جناغ سینه متصل نیستند . دو یا سه جفت دنده باقیمانده با بافت غضروفی به دنده های بالایی وصل می شوند .<BR>دو جفت آخر آنها را دنده های متحرک می گویند . چون به جناغ سینه و دنده های بالایی وصل نیستند .نگران نشوید این دنده ها به هر طرفی حرکت نمی کنند و مثل دنده های بالایی به ستون فقرات پشت کمر متصل هستند <BR> <P align=center><IMG height=314 alt="" hspace=0 src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1111111110/3000322.jpg" width=250 border=1></P> <P class=p2>استخوانهای دست و پا <BR></P>دست و پا هر یک بوسیله چند استخوان به تنه متصل می‌شوند. استخوانهای رابط دسته را به تنه ، شانه و استخوانهای رابط پا را به تنه ، نیم‌لگن می‌گویند. <BR> <P class=p2>استخوان شانه <BR></P>دو استخوان است. یکی ترقوه در جلو که از یک طرف به جناغ و از طرف دیگر به کتف مربوط است دیگری کتف در پشت شانه کتف استخوان پهن و نازکی است که شکل مثلث دارد سر استخوان بازو ، در گودی استخوان کتف فرو می‌رود و در آن می‌چرخد. <BR> <P class=p2>استخوان نیم‌لگن <BR></P>استخوان منفردی است که از چسبیدن سه استخوان جنینی به نام استخوانهای تهی‌گاهی ، شرم‌گاهی و نشیمن‌گاهی بوجود آمده است. از مجموع دو نیم‌لگن و استخوان خاجی فضایی بوجود می‌آید که به آن لگن خاصره می‌گویند. <BR> <P class=p2>استخوان دست <BR></P>دست شامل این استخوانها است. استخوان بازو استخوانی است دراز و از بالا در سوراخ کتف مفصل می‌شود و از پایین با استخوانهای ساعد ارتباط دارد. استخوانهای ساعد که شامل زند زبرین و زند زیرین است زند زیرین ، زایده‌ای به نام آرنج دارد که با استخوان بازو مفصل می‌شود ولی زند زبرین از پایین به مچ مفصل می‌شود. مچ دست ، هشت استخوان کوتاه دارد که در دو ردیف قرار دارد. کف دست ، پنج استخوان نسبتا دراز دارد که از یک طرف با مچ مفصل می‌شود و از طرف دیگر با انگشتان. انگشتان دست که هر یک سه بند دارد، جز شست که دارای دو بند است. <BR> <P class=p2>استخوان پا <BR></P>استخوان ران که درازترین استخوان بدن است. سر برجسته آن در گودی نیم‌لگن فرو می‌رود و در آن می‌چرخد، سر دیگر آن دو برجستگی و یک شیار دارد. در مقابل شیار ، استخوان کوچک پهنی به نام کشکک جای دارد. استخوانهای ساق ، شامل درشت نی و نازک نی است. درشت نی از بالا با ران و از پایین با استخوانهای مچ پا مفصل می‌شود. قوزک داخلی پا ، سر درشت نی است. نازک نی از بالا به درشت نی تکیه می‌کند و از پایین ، قوزک خاجی پا را می‌سازد.<BR>مچ پا ، 7 استخوان دارد که بزرگترین آنها پاشنه را بوجود می‌آورد. کف پا ، شامل پنج استخوان است. استخوانهای مچ به جز پاشنه و استخوانهای کف به صورت قوسی قرار گرفته‌اند و کاملا به زمین تکیه نمی‌کنند. انگشتان پا که هر یک شامل سه بند است. به جز شست که دو بند دارد. استخوانهای انگشتان پا کوچکتر از استخوانهای انگشتان دست هستند و تحرک مختصری دارند. <BR> <P class=p2>مفصل ها<BR></P>جاییکه را که دو استخوان به هم وصل می شوند را مفصل می گویند . مفصل ها یا متحرک هستند یا ثابت . <BR>مفصل های ثابت در جای خود ثابت هستند و اصلاً حرکت نمی کنند . جمجمه تعدادی مفصل ثابت دارد ( که به آن بخیه می گویند ) و استخوان جمجمه سر افراد جوان را می بندند . یکی از این مفاصل مفصل جداره جمجمه است که بزرگترین مفصل جمجمه بشمار می آید و در پشت جمجمه در کناره های آن قرار دارد . <BR>بعضی مفصل های متحرک به شما امکان دوچرخه سواری ، خوردن و بازی می دهند ؛ بعضی دیگر به شما کمک می کنند بچرخید ، خم شوید و قسمت های مختلف بدن را حرکت دهید . بعضی از مفاصل متحرک مثل آنهایی که در ستون فقرات هستند فقط کمی حرکت می کنند و بقیه حرکت زیادی دارند . به یکی از انواع مفصل ها که حرکت زیاد دارد مفصل لولایی گفته می شود . زانو و آرنج مفصل لولایی دارندکه به خم کردن دست و پا کمک می کند . این لولا ها مثل لولای درب اتاق است همانطور که لولا ی درب اتاق را هی باز می کند شما هم دست یا پاهایتان را در یک جهت می توانید خم کنید . مفصل های کوچک دیگری نیز در انگشتان دست و پا قرار دارند . <BR>نوع مهم دیگری از مفصل های متحرک مفصل گوی و کاسه ای است . این مفصل ها در شانه و باسن قرار دارند . آنها از یک استخوان که انتهای آن گرد و درون استخوان دیگری شبیه فنجان جای گرفته است ساخته شده اند . مفصل های گوی و کاسه ای حرکت به چندجهت راممکن می سازند . اگر در جاییکه هستید فضای کافی دارید بازوهای خور را به همه جهات بچرخانید . <BR>آیا تا به حال دیده اید کسی لولای درب را روغن کاری کند تا جیرجیر آن قطع یا روان تر شود ، خوب مفصل های بدن نیز مایع مخصوصی دارند که به آن مایع مفصلی (سینو ویال) می گویند و حرکت آنها را راحت می کند . استخوان ها در مفصل بوسیله رباط نگهداری می شوند که شبیه نخل های قوی و محکم هستند .<BR> <P class=p2>رشد و نمو استخوان <BR></P>همه استخوانها در دوره جنینی در ابتدا به صورت بافت پیوندی ظاهر می‌شوند اما تبدیل شدن آنها به استخوان به یک طریق صورت نمی‌گیرد. استخوانهای پهن از حالت پیوندی مستقیما به استخوان تبدیل می‌شوند. اما استخوانهای دراز ابتدا از حالت پیوندی به غضروف تبدیل شده و سپس غضروف استخوانی می‌شود.<BR> <P class=p2>از استخوان ها مراقبت کنید<BR></P>استخوان ها به شما کمک می کنند تا هر روز راه بروید و از خانه بیرون بیایید پس بیائید از آنها خوب مراقبت کنید. در اینجا چند توصیه برای محافظت و مراقبت از استخوانها شده است ، پس برای سلامتی خودتان لطفا توجه کنید:<BR> <LI>ازاستخوان های جمجمه (که مغز درون آن است) با پوشیدن کلاه محافظ موقع دوچرخه سواری و ورزش های دیگر محافظت کنید . <LI>وقتی اسکیت بازی می کنید زانو بند و مچ بند ببندید زیرا در این صورت اگر زمین بخورید زانو و آرنج و مچ دست از شما تشکر می کنند . <LI>اگر ورزش فوتبال یا هاکی روی یخ انجام می دهید همیشه از تجهیزات مخصوص استفاده کنید . <LI>از ارتفاعات بلند یا خطرناک نپرید . بسیاری از بچه ها در اثر پریدن دچار شکستگی استخوان شده اند. شکستگی استخوان به مرور زمان خوب می شود ولی زمانی زیادی می گیرد و برای شما خسته کننده است . <LI>شیر و مواد لبنی ( مثل پنیر کم چرب ، ماست ، بستنی ) بخورید تا استخوان ها محکم و قوی شوند مواد لبنی کلسیم دارند به همین دلیل است که به محکم و قوی شدن استخوان کمک می کنند . <BR>اگر با استخوان مهربان باشید آنها هم با شما مهربانند</LI></DIV> text/html 2010-03-23T08:01:48+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو آیین نامه دوره مربیگری کانگ فو توآ-21 دانشگاههای سراسر کشور http://k-toa21.mihanblog.com/post/7 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">بسمه تعالی</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">دفتر امور مشترک انجمن های ورزشی</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">انجمن کانگ فو توآ -21</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">آیین نامه دوره مربیگری کانگ فو توآ-21 دانشگاههای سراسر کشور</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">انجمن با هماهنگی مسئولین مربوطه&nbsp;امسال اقدام به برگزاری دوره های مربیگری دروس تئوری (12 گانه) و استاژفنی برای<BR>تـأمین کادر مربیگری&nbsp;دانشگاه ها از دانشجویان و دانشگا هیان( به طوری که هزینه 150 نفر از آنان به عهده انجمن&nbsp;و ما بقی با تخفیفات ویژه به عهده خود شرکت کنندگان ) با شرایط ذیل نموده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">1- &nbsp;سیستم برگزاری آزمون دروس 12 گانه تئوری مربیگری با هماهنگی فدراسیون و انجمن بصورت ترمی و آموزش از راه دور خواهد بود (جزوات به داوطلبین تحویل و در زمان مقرر در مرکز منطقه یا در صورت بودن 10 نفر داوطلب یا بیشتر در&nbsp;دانشگاه &nbsp;مربوطه برگزار خواهد شد )<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">2- از کل داوطلبین شرکت کننده در&nbsp;دانشگاههای کشور 150 نفر آقا و و خانم مربی شرکت کننده در آزمونهای مربوطه انتخاب و هزینه مربیگری درجه 3 پرداختی به فدراسیون جهت صدور کارت مربیگری این افرادنیز &nbsp;از طریق انجمن پرداخت خواهد شد . مابقی شرکت کنندگان علاوه بر آن 150 نفر &nbsp;در صورت تمایل به اخذ مدرک مربیگری هزینه فدراسیون را &nbsp;خودشان پرداخت خواهدنمود (البته با تخفیف ویژه )<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">3- پس از طی دوره ، مربیان ضمن اینکه با انجمن و دانشگاهها هماهنگ هستند تابع قوانین فدراسیون و سبک مربوطه نیز خواهند بود .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">4- مربیان بورس شده(150 نفر بند 3 ) ملزم هستند دو ماه به صورت افتخاری در دانشگاه اعزام کننده و مدت 12 ماه دیگر برابر تعرفه حق التعلیم در آن دانشگاه تدریس نمایند .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">5- داوطلبین سایر رشته های رزمی مجرب نیز می توانند در صورت تمایل و گزینش تغییر رشته دهند<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">6- دانشجویان و کارمندان هر دانشگاه دراین آزمون شرکت می کنند ولی تربیت بدنی هر دانشگاه می تواند افراد غیر دانشگاهی واجد شرایط را نیز که به تعهدات فوق عمل نماید ومورد نیاز دانشگاه است را نیز در این دوره شرکت دهد .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">7- افراد می توانند جهت استاژ تکنیکی در مراکز شهرستانها با توجه به بعد مسافت به آدرس و تلفنهای مربوطه &nbsp;مراجعه و یا طی تماس و هماهنگی قبلی در نزدیکترین مکان ها جهت طی نمودن کلاس استاژ، توجیهی و فنی به مراکز این سبک در استان و شهرستانهای خود مراجعه نموده و گواهی شرکت از معّرف مربوطه و یا حکم فنی ارائه دهند .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">8 - به استناد گزارش دانشگاه اعزام کننده مربیانی که هزینه آنان توسط انجمن پرداخت شده و به تعهدات فوق عمل نکنند مدرک آنان بصورت یکجانبه ابطال خواهد شد .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">9- قبل از برگزاری آزمون هماهنگی با انجمن ضروری است چون آدرس و مشخصات محل و مسئول آزمون می بایستی قبلا به فدراسیون مربوطه جهت اعزام نماینده&nbsp;ارسال شود .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">10- ارائه اصل و تصویر معرفی نامه از دانشگاه واحد مربوطه به همراه 4 قطعه عکس ،کپی شناسنامه ،گواهی عدم سوء پیشینه پس از قبولی آزمون عملی و دروس 12 گانه تئوری جهت صدور کارت مربیگری ضروری است .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">11- جزوه های آموزشی دروس:<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">1- آناتومی 2- فیزیولوژی عمومی 3- مبانی تربیت بدنی 4- تغذیه ورزشی 5- مبانی آمادگی جسمانی 6- برنامه ریزی و طراحی تمرین 7- رشد و تکامل حرکتی 8- روان شناسی ورزشی 9- ایمنی در ورزش 10- نقش مربی 11- تجزیه و تحلیل مهارتها 12- حقوق ورزشی ، از طریق انجمن به شرکت کنندگان ارائه و 50% هزینه کپی از آنان دریافت خواهد شد . (دروس تئوری بصورت آموزش از راه دور زیر نظر سبک (فدراسیون ) انجام خواهد شد و محل برگزاری آزمون کتبی برابر زمانبندی و اعلام آمادگی قبلی در یک روز مشخص در سراسر کشور و مراکز دانشگاههای داوطلب انجام خواهد گرفت . &nbsp;و یا یک سری از جزوات&nbsp;جهت تکثیر&nbsp;در اختیار دانشگاه قرار خواهد گرفت.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">12- در صورت شرکت آحادی از ورزشکاران این رشته بدون در دست داشتن معرفی نامه از دانشگاهها کلیه هزینه های شرکت در دوره از آنها اخذ خواهد شد .<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2010-03-20T10:49:51+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو هفت مایگاه http://k-toa21.mihanblog.com/post/5 <FONT face=Arial color=#cc0033>مایگاه یکم )&nbsp; علم فیزیولوژیکی فعالیتهای بدن انسانی</FONT> <P dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>&nbsp;جسم پایگاه تفکر و خاصیت جذب و درک آن بر اسرار هندسی و تولید انرژی و لمس امواج در آزمایشگاه عظیم بدن انسان است . فرهنگستان تن (کونگ فو توآ) متکی برهفتاد و سه هزار تکنیک ترکیب و عکس‌العمل سازی و خاصیت های موجی به خود و کرات و در مجموعه حرکات تا مرز توان سازی نیروهای فیزیکی و فیزیولوژی بدن انسانی است. بر کشف این دنیای ناشناخته همچون راز کهکشان تا ذره‌ای پیش رفته و درک اسرار فیزیک انسانی در کاوشیم و در جهان بوده‌ها به زیباترین توان تن بره آئین مهر بقاء بکوششیم.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ff9933 size=3>&nbsp;( مایگاه دوم )&nbsp; انشاء علوم انسانی</FONT></P> <P dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>&nbsp;اندیشیدن، استدلال و تفکر در محور علوم عالم از تولد تا تولد اندیشه‌ها از طریق دانش زمان به درک حیات رسیدن است در مایگاه دوم از زبان علم بر محور فیزیک، ریاضیات، شیمی، اندیشه انسان را پروریدن و وی را بطور بارور به جهان اسرارآمیز رهنمون کردن است.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#0033ff size=3>&nbsp;( مایگاه سوم )&nbsp; روانشناسی تکنولوژی</FONT></P> <P dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>&nbsp;رهنوردان اندیشه با کشفیات و فرضیات و ایجاد تحولات، انسان را در امواج حیات حیران و سرنوشت و نابسامانی او را فرمان داده‌اند این مایگاه رهنمونی به برد عصر هیجان زده و حل مشکل حال و آینده نوجوانان، زنان و مردان و اندیشه انسان را بر نهایت سرعت تصویر جسم به درک فکر، نگهبان نمودن است.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#99cc66 size=3>&nbsp;(مایگاه چهارم )&nbsp; انشاء پزشکی</FONT></P> <P dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>&nbsp;درکی بر احوال موجودات زنده و تفکری&nbsp; بر ارزیابی تن از طریق طب سوزنی، علم العصاب، فیزیولوژی &nbsp;&nbsp;&nbsp;(ماده و انرژی )، خاصیت فیزیکی و شیمیایی متکی بر محاسبات ریاضی بر بنیان کاوشی نو و ره‌گردی بر بازتاب جهان ماده ( خاصیت جرمی ) و روان گرائی ( سرعت تا بی جرم )&nbsp; بر روند آموزش و اساس دانشکده توآ رهنمودن است</FONT></P> <P dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#6699ff size=3>( مایگاه پنجم )&nbsp; فلسفه‌گرائی یا نگرش تفکرآمیز</FONT></P> <P dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>پژوهشی در ورای انکار و شک و رسیدن به فراسوی مرزی که شک منطقی ما را به قا طعیت راهبر شود. این بیان انسان را در جهان بر آگاهی زیست پنهان، یکسان در دست اندیشیدن و در بحر تفکر فرو رفتن و ترسیم دریافت و درک را به نفس کشیدن تا به آرامش و روشن بینی در جهان انسان رسیدن است.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#0066cc size=3>&nbsp;( مایگاه ششم )&nbsp; روح روان</FONT></P> <P dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>&nbsp;روح فریاد اندیشه و در نتیجه گردهم آئی تن و روان با ایجاد تفکر و تمرکز و گونه‌ای تبد یل ماده بر سرعت جرم و تبد یل خاصیت انرژی از ماهیت به ذات و سلسله مجهولات را پیمودن است.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>روح روان در نمود اندیشه انسان و انسان شاهکار جهان.....و اندیشه جهان یعنی انسان.....پس انسان در برترین توانایان در علوم کیهان و هر انسان متکی بر زمان پس انسان به درک راز جهان و نمود بودن وی در بی پایان و این راز دانایان به دریافت بی زمان است.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>انسان فرهنگ زمان در بی زمان</FONT></P> <P dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#990000 size=3>&nbsp;( مایگاه هفتم )&nbsp; جهان مجهولات: فراتر از خویشتن</FONT></P> <P dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>پختگی فکر زمان در تفکری بی زمان</FONT></P> <P dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>(&nbsp; فراتر از خویشتن )= بعالم پنهان و جهان معنا و به دنیای نگرش تفکرها رسیدن است.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>( فراتر از خویشتن )= جهان آفرینش را پوئیدن و راز هستی بخش را جوئیدن است.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>( فراتر از خویشتن )= جهان تابش امواج و رابطه آن با سلسله اعصاب و بهره گیری از منبع انرژی حیات و بر نهایت سرعت و اندیشه و خاصیت اندیشه در ماده به کنکاش کردن است.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>( فراتر از خویشتن )= به انشاء&nbsp; ( اسرار فیزیکی تن بره آورد حالات و حرکات متکی بر ریاضیات، روانشناسی تکنولوژی، علم گرائی، فلسفه گرائی ، فیزیولوژی (پزشکی) و بر روح و روان رسیدن است</FONT></P> text/html 2010-03-20T10:46:46+01:00 k-toa21.mihanblog.com همراهان طریقت دانایی اسکو فلسفه ی لباس سیاه کانگ فوتوآ 21 http://k-toa21.mihanblog.com/post/3 <P dir=rtl><B><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#0000ff size=5>فلسفه ی لباس سیاه کونگ فوتوآ</FONT></B></P> <P dir=rtl align=justify><B><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>لباس یا پوشش بدن نقش مهمی در هنر های رزمی دارد وحرکتهایی که در هنر های رزمی انجام می شود خیلی متفاوت با حرکات معمولی انسان در هنگام راه رفتن ویا نشستن و انجام کار های روزمره می باشد. لباسی که دراین هنر بکار می رود باید از شرایط خاصی برخوردار باشد. از استحکام و دوام زیادی برخوردار باشد</FONT></B></P> <P dir=rtl align=justify><B><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>تامین کننده میدان حرکتی دست وپا وتنه باشد . نگه دارنده ی ستون مهره ها در قسمت قوس کمری محافظت مهرها در برابر نیروهای وارده از نظر انرژی نگهدارنده حرارت بدن باشد واز هدر رفتن انرژی بدن جلوگیری کند. از فرم وزیبایی نسبت به فرهنگ جامعه (شأن انسانی ) برخوردار باشد .لباس کانگ فو طبق همین اصول وبا در نظر گرفتن فرهنگ ایران زمین طراحی شده است،پیراهن ساده ومعمولی که تمام قسمت های بدن را می پوشاندواز هدر رفتن انرژی بدن جلوگیری می کند . معمولا از جنس نخی و الیاف طبیعی است تا عرق بدن را جذب کند، بطور کلی ظرافت و ذکاوت خاصی در طرح لباس کانگ فوبکار رفته است . </FONT></B></P> <P dir=rtl align=justify><B><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>کمرشلوارکانگ فو چنان طراحی شده که مهره های قوس کمری ستون مهره را محافظت می کند(درهنگام وارد شدن نیرو و فشارهای زیاد از لغزیدن مهره ها به روی هم وآسیب دیده گی آنها جلوگیری می کند) ودرقسمت مچ پا نیز شلوار کانگ فو عضلا ت و زرد پی- های مچ پا رامحکم نگه میدارد واز آسیب دید گی آنها جلوگیری می- کند و همچنین از هدر رفتن حرارت پاها جلوگیری می کند.چون اگر پایین شلوار باز باشد (قسمت مچ پا) با زدن ضربات و حرکات پا و حرارت پاها با شوک ضربه به بیرون انتقال می یابد و باعث هدر رفتن انرژی پاها و سرد شدن مفصل زانو، و عاقبت آسیب دیدگی مفصل زانو می شود . ولی در شلوار کانگ فو این مورد به خوبی پیش بینی شده و از هدر رفتن انرژی پاها جلوگیری می شود. </FONT></B></P> <P dir=rtl align=justify><B><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#006600 size=5>رنگ لبا س کونگ فو</FONT></B></P> <P dir=rtl align=justify><B><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>از نظر علمی رنگ سیاه انرژی را در خود جذ ب می کند و ازهدر رفتن انرژی جلوگیری می کند وازنظرفلسفی نیزرنگ سیاه با لا ترین رنگ است یعنی دربرابرنفوذ رنگهامقاومت میکند. ودرکانگ فوسیاهی رنگ مقدسی می باشد . بدین منظورکه رنگ سیاه درمقابل رنگهای دیگر مقاومت می کند</FONT></B></P> <P dir=rtl align=justify><B><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>ونفوذ هر گونه رنگ درآن بی اثراست پس ما نیز درمقابل رنگها ونیرنگهای بیگانگان مانند رنگ سیاه اصالت خویش را حفظ خواهیم کرد .ورنگ فرهنگ بیگانگان را به خود نمی گیریم بلکه اصالت فرهنگی خویش را حفظ می کنیم و جهانیان را با کوشش خردمندانه وپایه بلند انسانی خود به دوست داشتن این فرهنگ (فرهنگ ایرانی ) فرا می خوانیم .</FONT></B></P> <P dir=rtl align=justify><B><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>از نظر علمی رنگ سیاه نمی گذارد انرژی بدن که در اثر سوخت وساز تولید می شود از دست برود و در خویش نگه می دارد . واز پیری زود رس و خستگی و کوفتگی عضلا ت جلو گیری می کند . و باعث شادابی و طراوت بدن می گردد .</FONT></B></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4></FONT>&nbsp;</P>